РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ    
  Подрачун: 840-26650-09  
  17.01.2017.  
1. Стање средстава на подрачуну у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање 8,003,319,352.24 дин.
2. Ангажовано од прилива    
А УКУПНО: 8,003,319,352.24 дин.
I Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама
1. Превоз у зу  17,185.33 дин.
2. Плате у зу - разлика за месец децембар 2016.године 344,135,598.18 дин.
3. Отпремнине у зу 189,183.00 дин.
  УКУПНО (I ) 344,341,966.51 дин.
II Друге обавезе Републичког фонда према расположивим средствима на дан 17.01.2017. год.
1. Материјални трошкови 375,548.00 дин.
2. Лечење у иностранству по решењима 0.00 дин.
3. Пренос средстава за исплату 35% за накнаду зараде због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће 12,388,621.92 дин.
  УКУПНО (II) 12,764,169.92 дин.
Б УКУПНО (I + II): 357,106,136.43 дин.
  ОСТАЈЕ (А - Б): 7,646,213,215.81 дин.
ФИЛИЈАЛА ПАРТНЕР 03А ПЛАТЕ У СЗ ЗА ЗУ ВАН МРЕЖЕ 04А ПЛАТЕ У ПЗ ЗА ЗУ ВАН ПЛАНА МРЕЖЕ 05А ПЛАТЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗЗ 05Б ПРЕВОЗ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗЗ 06А ПЛАТЕ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ 06Т ОТПРЕМНИНЕ У ПЗ 07А ПЛАТЕ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ СВЕ УКУПНО
01 ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА 00201001 ДЗ БАЧКА ТОПОЛА     35,365.31   568,478.31   44,054.07 647,897.69
  00201002 ДЗ МАЛИ ИЂОШ     16,064.60   165,065.71     181,130.31
  00201006 ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА     248,349.73   1,484,659.70     1,733,009.43
  00201007 ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА             3,760,463.50 3,760,463.50
Укупно ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА     299,779.64   2,218,203.72   3,804,517.57 6,322,500.93
02 ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН 00202001 ДЗ ЖИТИШТЕ     16,777.42   237,856.17     254,633.59
  00202003 ДЗ НОВИ БЕЧЕЈ     40,207.23   344,247.40     384,454.63
  00202004 ДЗ СЕЧАЊ     24,030.32   197,170.66     221,200.98
  00202005 ДЗ СРПСКА ЦРЊА     15,100.00   179,822.00 189,183.00   384,105.00
  00202008 СПБ ЗРЕЊАНИН             373,356.35 373,356.35
  00202011 ДЗ ЗРЕЊАНИН     263,604.08   1,372,282.98     1,635,887.06
  00202012 ОБ ЗРЕЊАНИН             3,457,525.05 3,457,525.05
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН     359,719.05   2,331,379.21 189,183.00 3,830,881.40 6,711,162.66
03 ФИЛИЈАЛА КИКИНДА 00203001 ДЗ АДА     24,263.00   242,374.00     266,637.00
  00203002 ДЗ КАЊИЖА     38,980.00   396,493.00     435,473.00
  00203003 ДЗ НОВИ КНЕЖЕВАЦ     16,305.00   185,511.00   33,111.00 234,927.00
  00203004 ДЗ ЧОКА     15,521.71   147,150.78     162,672.49
  00203007 СПБ НОВИ КНЕЖЕВАЦ             541,905.85 541,905.85
  00203011 ДЗ КИКИНДА     107,811.69   586,059.56     693,871.25
  00203012 ОБ КИКИНДА             1,753,777.38 1,753,777.38
  00203013 ДЗ СЕНТА     38,985.00   267,449.00     306,434.00
  00203014 ОБ СЕНТА             1,292,153.02 1,292,153.02
Укупно ФИЛИЈАЛА КИКИНДА     241,866.40   1,825,037.34   3,620,947.25 5,687,850.99
04 ФИЛИЈАЛА ПАНЦЕВО 00204001 ДЗ АЛИБУНАР     46,535.12   315,488.64     362,023.76
  00204002 ДЗ БЕЛА ЦРКВА     26,288.00   242,752.03     269,040.03
  00204003 ДЗ КОВАЧИЦА     51,679.12   416,668.72     468,347.84
  00204004 ДЗ КОВИН     65,765.35   479,191.80     544,957.15
  00204005 ДЗ ОПОВО     19,355.82   214,545.29     233,901.11
  00204006 ДЗ ПЛАНДИШТЕ     14,591.00   164,971.00     179,562.00
  00204009 СПБ БЕЛА ЦРКВА             302,735.00 302,735.00
  00204010 СПБ ВРШАЦ             1,216,538.00 1,216,538.00
  00204011 СПБ КОВИН             1,184,797.28 1,184,797.28
  00204015 ДЗ ВРШАЦ     78,252.96   512,499.05     590,752.01
  00204016 ОБ ВРШАЦ             1,460,460.03 1,460,460.03
  00204017 ДЗ ПАНЧЕВО     251,910.21   1,631,473.23     1,883,383.44
  00204018 ОБ ПАНЧЕВО             3,633,550.00 3,633,550.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ПАНЦЕВО     554,377.58   3,977,589.76   7,798,080.31 12,330,047.65
05 ФИЛИЈАЛА СОМБОР 00205001 ДЗ АПАТИН     47,606.65   365,831.56     413,438.21
  00205002 ДЗ КУЛА     65,674.37   545,830.09     611,504.46
  00205003 ДЗ ОЏАЦИ     37,722.30   465,650.40   26,213.50 529,586.20
  00205007 ДЗ СОМБОР     184,375.91   1,092,635.88     1,277,011.79
  00205008 ОБ СОМБОР             3,597,094.45 3,597,094.45
Укупно ФИЛИЈАЛА СОМБОР     335,379.23   2,469,947.93   3,623,307.95 6,428,635.11
06 ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 00206001 ДЗ БАЧ     16,170.93 17,185.33 183,104.19     216,460.45
  00206002 ДЗ БАЧКА ПАЛАНКА     81,271.43   727,260.42   50,273.78 858,805.63
  00206003 ДЗ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ     18,946.83   148,034.47     166,981.30
  00206004 ДЗ БЕОЧИН     25,517.24   242,310.65     267,827.89
  00206005 ДЗ БЕЧЕЈ     59,756.56   572,321.64     632,078.20
  00206006 ДЗ ЖАБАЉ     52,973.42   351,524.40     404,497.82
  00206007 ДЗ СРБОБРАН     21,050.49   198,595.86     219,646.35
  00206008 ДЗ ТЕМЕРИН     57,319.09   374,644.08     431,963.17
  00206009 ДЗ ТИТЕЛ     23,282.17   195,058.96     218,341.13
  00206010 ДЗ НОВИ САД     686,249.55   3,815,333.06     4,501,582.61
  00206013 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД             311,136.63 311,136.63
  00206015 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА             1,722,225.78 1,722,225.78
  00206016 ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА             1,964,611.28 1,964,611.28
  00206017 ИНСТИТУТ КВБ СРЕМСКА КАМЕНИЦА             2,066,470.78 2,066,470.78
  00206018 ИНСТИТУТ ЗЗЗ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД             2,541,549.05 2,541,549.05
  00206019 КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НОВИ САД             249,487.03 249,487.03
  00206020 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ             9,793,258.63 9,793,258.63
  00206021 ЗЗЗ РАДНИКА НОВИ САД         81,694.60     81,694.60
  00206022 ЗЗЗ СТУДЕНАТА НОВИ САД     34,274.78   200,536.19     234,810.97
  00206025 ЗАВОД ЗА ХМП НОВИ САД         899,068.12     899,068.12
  00206026 ДЗ ВРБАС     74,464.40   560,302.07     634,766.47
  00206027 ОБ ВРБАС             1,784,749.51 1,784,749.51
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ САД     1,151,276.89 17,185.33 8,549,788.71   20,483,762.47 30,202,013.40
07 ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 00207001 ДЗ ИНЂИЈА     83,142.75   749,346.69     832,489.44
  00207002 ДЗ ПЕЋИНЦИ     34,426.00   355,281.00     389,707.00
  00207003 ДЗ РУМА     80,643.00   883,244.00     963,887.00
  00207004 ДЗ СТАРА ПАЗОВА     120,077.85   919,501.75   61,103.54 1,100,683.14
  00207005 ДЗ ШИД     63,083.00   577,627.00     640,710.00
  00207011 ДЗ ИРИГ     12,542.00   153,215.30     165,757.30
  00207012 ДЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА     181,465.85   1,049,164.12     1,230,629.97
  00207013 ОБ СРЕМСКА МИТРОВИЦА             3,018,827.41 3,018,827.41
Укупно ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА     575,380.45   4,687,379.86   3,079,930.95 8,342,691.26
08 ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ 00208001 ДЗ БОГАТИЋ     46,706.00   405,216.00     451,922.00
  00208002 ДЗ ЉУБОВИЈА     18,336.00   270,401.00   79,296.00 368,033.00
  00208009 ОБ ШАБАЦ             3,448,090.68 3,448,090.68
  00208010 ДЗ ШАБАЦ     218,302.99   1,419,000.21     1,637,303.20
  00208011 ДЗ ВЛАДИМИРЦИ     20,763.29   210,660.83     231,424.12
  00208012 ДЗ КОЦЕЉЕВО     12,081.66   189,008.19     201,089.85
  00208013 ДЗ ЛОЗНИЦА     137,064.28   885,904.92     1,022,969.20
  00208014 ДЗ КРУПАЊ     16,121.11   211,948.42     228,069.53
  00208015 ДЗ МАЛИ ЗВОРНИК     23,141.66   171,930.75     195,072.41
  00208016 ОБ ЛОЗНИЦА             2,484,377.54 2,484,377.54
Укупно ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ     492,516.99   3,764,070.32   6,011,764.22 10,268,351.53
09 ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 00209001 ДЗ УБ     38,417.55   394,750.09     433,167.64
  00209004 ДЗ ЛАЈКОВАЦ     22,440.87   197,215.60     219,656.47
  00209007 ДЗ ВАЉЕВО     170,044.92   998,484.32     1,168,529.24
  00209008 ДЗ ОСЕЧИНА     14,500.31   171,273.49     185,773.80
  00209009 ДЗ ЉИГ     10,864.83   165,750.57     176,615.40
  00209010 ДЗ МИОНИЦА     14,516.41   165,755.50     180,271.91
  00209011 ОБ ВАЉЕВО             4,290,351.11 4,290,351.11
Укупно ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО     270,784.89   2,093,229.57   4,290,351.11 6,654,365.57
10 ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО 00210002 ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА             1,855,946.28 1,855,946.28
  00210005 ДЗ ВЕЛИКА ПЛАНА     78,097.69   558,020.62     636,118.31
  00210006 ДЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА     83,307.12   827,813.33     911,120.45
  00210008 ОБ СМЕДЕРЕВО             2,477,060.99 2,477,060.99
  00210009 ДЗ СМЕДЕРЕВО     221,020.97   1,178,887.68     1,399,908.65
Укупно ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО     382,425.78   2,564,721.63   4,333,007.27 7,280,154.68
11 ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ 00211001 ДЗ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ     26,112.32   336,594.89     362,707.21
  00211002 ДЗ ЖАГУБИЦА     15,913.34   298,065.10     313,978.44
  00211007 ДЗ ЖАБАРИ     16,202.59   197,321.64     213,524.23
  00211008 ДЗ ГОЛУБАЦ     15,755.90   196,176.25     211,932.15
  00211009 ДЗ КУЧЕВО     17,394.66   281,220.65     298,615.31
  00211010 ДЗ МАЛО ЦРНИЋЕ     19,962.53   157,660.36     177,622.89
  00211011 ДЗ ПОЖАРЕВАЦ     177,251.82   1,301,795.42     1,479,047.24
  00211012 ОБ ПОЖАРЕВАЦ             3,045,670.90 3,045,670.90
  00211013 ДЗ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ     58,568.00   326,953.00     385,521.00
  00211014 ОБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ             882,332.00 882,332.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ     347,161.16   3,095,787.31   3,928,002.90 7,370,951.37
12 ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ 00212001 ДЗ КРАГУЈЕВАЦ         1,946,160.34     1,946,160.34
  00212002 ДЗ БАТОЧИНА     15,999.16   213,649.40     229,648.56
  00212003 ДЗ КНИЋ     20,890.66   179,344.75     200,235.41
  00212004 ДЗ ЛАПОВО     13,535.85   140,940.09     154,475.94
  00212005 ДЗ РАЧА     15,753.66   180,392.65     196,146.31
  00212006 ДЗ ТОПОЛА     38,075.54   300,617.14     338,692.68
  00212007 ЗЦ АРАНЂЕЛОВАЦ     77,713.01   623,474.18   1,007,647.46 1,708,834.65
  00212008 ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ     433,032.47         433,032.47
  00212009 СПБ АРАНЂЕЛОВАЦ             108,974.54 108,974.54
  00212010 КБЦ КРАГУЈЕВАЦ             7,462,274.15 7,462,274.15
  00212014 ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ         570,587.62     570,587.62
  00312001 ЗЗЗЗ РАДНИКА ЗАСТАВЕ КРАГУЈЕВАЦ         498,537.13     498,537.13
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ     615,000.35   4,653,703.30   8,578,896.15 13,847,599.80
13 ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА 00213001 ДЗ ДЕСПОТОВАЦ     35,900.00   483,031.00   36,133.00 555,064.00
  00213002 ДЗ СВИЛАЈНАЦ     39,800.00   445,992.00   31,105.00 516,897.00
  00213007 ДЗ РЕКОВАЦ     7,118.65   216,220.96     223,339.61
  00213008 ДЗ ЈАГОДИНА     149,889.36   805,843.86     955,733.22
  00213009 ОБ ЈАГОДИНА             1,828,417.32 1,828,417.32
  00213011 ДЗ ЋУПРИЈА     48,240.12   435,993.32     484,233.44
  00213012 ОБ ЋУПРИЈА             2,791,520.82 2,791,520.82
  00213014 ДЗ ПАРАЋИН     85,811.96   537,298.64     623,110.60
  00213016 ОБ ПАРАЋИН             1,259,114.86 1,259,114.86
Укупно ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА     366,760.09   2,924,379.78   5,946,291.00 9,237,430.87
14 ФИЛИЈАЛА БОР 00214002 ЗЦ НЕГОТИН     61,303.00   489,601.00   1,249,373.00 1,800,277.00
  00214003 ЗЦ КЛАДОВО     19,746.00   264,066.00   848,468.00 1,132,280.00
  00214006 ДЗ МАЈДАНПЕК     21,331.00   432,496.00     453,827.00
  00214007 ОБ МАЈДАНПЕК             326,900.89 326,900.89
  00214008 ДЗ БОР     105,385.00   644,286.00     749,671.00
  00214009 ОБ БОР             2,073,667.00 2,073,667.00
Укупно ФИЛИЈАЛА БОР     207,765.00   1,830,449.00   4,498,408.89 6,536,622.89
15 ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР 00215001 ДЗ БОЉЕВАЦ     15,287.71   246,653.75     261,941.46
  00215002 ЗЦ КЊАЖЕВАЦ     51,659.69   343,361.51   872,150.30 1,267,171.50
  00215003 ЗЦ ЗАЈЕЧАР     103,018.24   655,342.58   2,317,561.99 3,075,922.81
  00215004 РХ ГАМЗИГРАД             39,734.00 39,734.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР     169,965.64   1,245,357.84   3,229,446.29 4,644,769.77
16 ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ 00216001 ЗЦ УЖИЦЕ     510,812.45   4,005,956.10   6,613,871.95 11,130,640.50
Укупно ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ     510,812.45   4,005,956.10   6,613,871.95 11,130,640.50
17 ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК 00217007 ДЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ     74,126.68   465,051.71     539,178.39
  00217008 ОБ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ             1,041,259.60 1,041,259.60
  00217009 ДЗ ЧАЧАК     247,359.50   1,221,351.67     1,468,711.17
  00217010 ДЗ ИВАЊИЦА     35,793.76   486,193.86   43,279.28 565,266.90
  00217011 ДЗ ЛУЧАНИ     34,488.95   374,768.51   32,628.97 441,886.43
  00217012 ОБ ЧАЧАК             3,237,677.12 3,237,677.12
Укупно ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК     391,768.89   2,547,365.75   4,354,844.97 7,293,979.61
18 ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО 00218001 ДЗ РАШКА     26,090.00   387,130.00   53,097.00 466,317.00
  00218006 РХ ВРЊАЧКА БАЊА             183,542.71 183,542.71
  00218010 ДЗ ВРЊАЧКА БАЊА     27,411.69   325,390.95     352,802.64
  00218011 СПБ ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА             203,153.63 203,153.63
  00218014 ДЗ КРАЉЕВО     252,294.52   1,326,222.14     1,578,516.66
  00218015 ОБ КРАЉЕВО             3,461,347.06 3,461,347.06
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО     305,796.21   2,038,743.09   3,901,140.40 6,245,679.70
19 ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ 00219001 ДЗ ТРСТЕНИК     67,627.02   645,143.39     712,770.41
  00219006 ДЗ БРУС     15,569.32   266,261.50   26,359.94 308,190.76
  00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ     48,621.54   358,123.01   25,766.62 432,511.17
  00219008 ДЗ ЋИЋЕВАЦ     16,063.53   151,422.68     167,486.21
  00219009 ДЗ ВАРВАРИН     21,765.09   209,730.15     231,495.24
  00219012 ОБ КРУШЕВАЦ             3,593,787.07 3,593,787.07
  00219013 ДЗ КРУШЕВАЦ     223,748.68   1,479,818.68     1,703,567.36
Укупно ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ     393,395.18   3,110,499.41   3,645,913.63 7,149,808.22
20 ФИЛИЈАЛА НИШ 00220001 ДЗ ГАЏИН ХАН     17,732.51   174,736.66     192,469.17
  00220002 ДЗ ДОЉЕВАЦ     21,516.75   224,841.82     246,358.57
  00220003 ДЗ СВРЉИГ     15,848.92   252,937.86     268,786.78
  00220004 ДЗ СОКОБАЊА     26,173.95   257,382.24     283,556.19
  00220005 ДЗ НИШ     514,654.81   2,972,224.13     3,486,878.94
  00220006 ДЗ МЕРОШИНА     25,097.58   204,467.13     229,564.71
  00220007 ДЗ РАЖАЊ     8,668.69   148,821.04     157,489.73
  00220009 СПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА             1,512,689.24 1,512,689.24
  00220010 СПБ СОКО БАЊА             425,386.56 425,386.56
  00220012 ХИТНА ПОМОЋ НИШ         861,112.56     861,112.56
  00220013 ЗЗЗ РАДНИКА НИШ         615,644.00     615,644.00
  00220014 ЗЗЗ СТУДЕНАТА НИШ     28,513.00   126,251.00     154,764.00
  00220015 ЗАВОД ЗА АТД НИШ         157,553.46     157,553.46
  00220018 РХ НИШКА БАЊА             576,917.18 576,917.18
  00220019 КЦ НИШ             10,721,405.44 10,721,405.44
  00220020 КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ             530,689.91 530,689.91
  00220025 ДЗ АЛЕКСИНАЦ     80,670.86   487,514.05     568,184.91
  00220026 ОБ АЛЕКСИНАЦ             929,980.03 929,980.03
Укупно ФИЛИЈАЛА НИШ     738,877.07   6,483,485.95   14,697,068.36 21,919,431.38
21 ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ 00221001 ДЗ КУРШУМЛИЈА     47,157.49   332,196.51   52,196.98 431,550.98
  00221002 ДЗ БЛАЦЕ     17,572.10   261,866.70     279,438.80
  00221006 ДЗ ЖИТОРАЂА     26,470.00   228,214.00     254,684.00
  00221007 ДЗ ПРОКУПЉЕ     114,233.19   624,498.88     738,732.07
  00221008 ОБ ПРОКУПЉЕ             2,015,465.36 2,015,465.36
Укупно ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ     205,432.78   1,446,776.09   2,067,662.34 3,719,871.21
22 ФИЛИЈАЛА ПИРОТ 00222001 ДЗ БЕЛА ПАЛАНКА     23,035.00   439,463.00     462,498.00
  00222005 ДЗ БАБУШНИЦА     17,988.00   216,328.00     234,316.00
  00222006 ДЗ ДИМИТРОВГРАД     11,359.00   222,591.00   37,331.00 271,281.00
  00222007 ДЗ ПИРОТ     122,875.00   730,950.00     853,825.00
  00222008 ОБ ПИРОТ             2,179,173.00 2,179,173.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ПИРОТ     175,257.00   1,609,332.00   2,216,504.00 4,001,093.00
23 ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ 00223001 ДЗ БОЈНИК     24,488.62   182,773.92     207,262.54
  00223005 ДЗ ЛЕБАНЕ     43,856.43   370,480.64     414,337.07
  00223007 ДЗ ВЛАСОТИНЦЕ     54,207.32   509,467.87     563,675.19
  00223008 ДЗ ЛЕСКОВАЦ     381,341.94   2,064,342.55     2,445,684.49
  00223009 ОБ ЛЕСКОВАЦ             4,321,271.57 4,321,271.57
  00223010 ДЗ МЕДВЕЂА     26,743.00   235,620.00     262,363.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ     530,637.31   3,362,684.98   4,321,271.57 8,214,593.86
24 ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ 00224001 ЗЦ ВРАЊЕ     191,321.16   1,518,054.03   2,613,964.74 4,323,339.93
  00224002 ЗЦ СУРДУЛИЦА     47,402.00   241,944.00   740,818.00 1,030,164.00
  00224003 СПБ СУРДУЛИЦА             334,562.80 334,562.80
  00224008 ДЗ ВЛАДИЧИН ХАН     41,717.67   344,318.14     386,035.81
  00224009 ДЗ БУЈАНОВАЦ     116,544.50   673,033.34     789,577.84
  00224010 ДЗ БОСИЛЕГРАД     17,510.98   174,131.40   31,072.01 222,714.39
  00224012 ДЗ ПРЕШЕВО     109,318.00   582,943.00   26,303.00 718,564.00
  00224013 ДЗ ТРГОВИШТЕ     16,467.26   160,155.67     176,622.93
Укупно ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ     540,281.57   3,694,579.58   3,746,720.55 7,981,581.70
25 ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА 00225001 ДЗ ГРАЧАНИЦА     128,811.82   2,660,267.94     2,789,079.76
  00225002 ДЗ ДОЊА ГУШТЕРИЦА     43,796.00   1,650,719.00     1,694,515.00
  00225003 ДЗ КОСОВО ПОЉЕ     28,886.63   645,954.30     674,840.93
  00225004 ДЗ ОБИЛИЋ     25,815.00   627,065.00     652,880.00
  00225005 ДЗ ШТРПЦЕ     50,931.48   1,069,783.48     1,120,714.96
  00225006 КБЦ ПРИШТИНА             3,343,515.74 3,343,515.74
  00225007 АУ ПРИШТИНА         21,083.82     21,083.82
  00225008 ЗЦ ПРИЗРЕН     31,515.81   453,986.04     485,501.85
  00225009 ДЗ ПРИШТИНА     163,788.00   851,623.00     1,015,411.00
  00225010 ДЗ ДРАГАШ     5,125.06   83,133.13     88,258.19
  00225011 АУ ПРИЗРЕН         32,318.44     32,318.44
  00225012 ДЗ ИСТОК         145,841.20     145,841.20
  00225013 ЗЦ ПЕЋ     22,008.00   382,898.00     404,906.00
  00225014 СПБ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ПЕЋ         54,130.00     54,130.00
  00225015 ЗЦ ЂАКОВИЦА         60,173.00     60,173.00
  00225016 АУ ПЕЋ         12,012.00     12,012.00
  00225017 РХ ИСТОК         67,401.31     67,401.31
Укупно ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА     500,677.80   8,818,389.66   3,343,515.74 12,662,583.20
28 ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА 00228001 ДЗ ЗВЕЧАН     106,422.19   565,581.95     672,004.14
  00228002 ЗЦ КОСОВСКА МИТРОВИЦА     228,786.15   1,598,287.34   4,744,706.06 6,571,779.55
  00228003 АУ КОСОВСКА МИТРОВИЦА         339,081.30     339,081.30
Укупно ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА     335,208.34   2,502,950.59   4,744,706.06 7,582,864.99
29 ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ 00229001 АУ ГЊИЛАНЕ         112,665.00     112,665.00
  00229002 ЗЦ ГЊИЛАНЕ     62,073.00   1,060,984.00   214,494.00 1,337,551.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ     62,073.00   1,173,649.00   214,494.00 1,450,216.00
30 ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 00230001 ДЗ БАРАЈЕВО     39,266.68   383,909.07   38,169.55 461,345.30
  00230002 ДЗ ВОЖДОВАЦ     300,039.53   1,621,627.81     1,921,667.34
  00230003 ДЗ ВРАЧАР     92,966.00   745,092.00     838,058.00
  00230004 ДЗ ГРОЦКА     143,509.38   1,179,613.59     1,323,122.97
  00230005 ДЗ ЗВЕЗДАРА     269,523.50   1,585,046.56     1,854,570.06
  00230006 ДЗ ЗЕМУН     395,425.86   2,322,003.46     2,717,429.32
  00230007 ДЗ ЛАЗАРЕВАЦ     88,406.86   961,282.00   20,734.26 1,070,423.12
  00230008 ДЗ МЛАДЕНОВАЦ     80,072.47   712,727.37     792,799.84
  00230009 ДЗ НОВИ БЕОГРАД     377,156.00   2,112,963.00     2,490,119.00
  00230010 ДЗ ОБРЕНОВАЦ     134,255.65   968,463.92   38,537.73 1,141,257.30
  00230011 ДЗ ПАЛИЛУЛА     295,366.00   1,901,851.00     2,197,217.00
  00230012 ДЗ РАКОВИЦА     205,006.00   1,093,074.00     1,298,080.00
  00230013 ДЗ САВСКИ ВЕНАЦ     58,719.93   600,334.61     659,054.54
  00230014 ДЗ СОПОТ     36,965.61   306,414.23     343,379.84
  00230015 ДЗ СТАРИ ГРАД     103,629.72   1,026,154.43     1,129,784.15
  00230016 ДЗ ЧУКАРИЦА     282,668.26   1,854,527.78     2,137,196.04
  00230017 СПБ МЛАДЕНОВАЦ             522,786.52 522,786.52
  00230018 СПБ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАД             498,080.30 498,080.30
  00230019 ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД             814,559.54 814,559.54
  00230020 БОЛНИЦА СВЕТИ САВА БЕОГРАД             1,312,487.83 1,312,487.83
  00230021 ХИТНА ПОМОЋ БЕОГРАД         2,948,007.97     2,948,007.97
  00230022 ГЗ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ БЕОГРАД         215,923.65     215,923.65
  00230023 ГЗ ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ БЕОГРАД     9,272.30   817,452.10     826,724.40
  00230025 ГЗ ЗА АНТИТУБЕРКОЛОЗНУ ЗАШТИТУ БЕОГРАД         556,490.50     556,490.50
  00230026 ЗАВОД ЗА НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ БЕОГРАД             277,679.37 277,679.37
  00230027 ЗЗЗ СТУДЕНАТА БЕОГРАД     97,095.45   447,709.44   55,528.07 600,332.96
  00230028 ЗЗЗ РАДНИКА МУП-А БЕОГРАД         415,351.07     415,351.07
  00230030 ЗАВОД ЗА ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ БЕОГРАД             478,790.52 478,790.52
  00230032 ЗАВОД ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ БЕОГРАД             475,510.01 475,510.01
  00230033 ЗАВОД ЗА ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД     15,862.95       254,865.25 270,728.20
  00230034 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА БЕОГРАД             2,488,249.80 2,488,249.80
  00230035 КЛИНИКА ДР. ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БЕОГРАД             1,927,019.93 1,927,019.93
  00230036 ИНСТИТУТ КВБ ДЕДИЊЕ БЕОГРАД             2,111,402.65 2,111,402.65
  00230037 ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ БЕОГРАД             3,133,099.32 3,133,099.32
  00230038 ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД             1,044,415.52 1,044,415.52
  00230039 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ БЕОГРАД             2,835,545.57 2,835,545.57
  00230040 ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД             721,895.13 721,895.13
  00230042 КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗОТОВИЋ БЕОГРАД             917,356.47 917,356.47
  00230043 КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ НЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ БЕОГРАД             366,204.67 366,204.67
  00230044 ДЕЧИЈА КЛИНИКА ТИРШОВА БЕОГРАД             2,684,707.83 2,684,707.83
  00230045 ГАК НАРОДНИ ФРОНТ БЕОГРАД             2,491,566.99 2,491,566.99
  00230046 СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД 282,803.22             282,803.22
  00230047 КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА БЕОГРАД             2,868,221.00 2,868,221.00
  00230048 КБЦ ДР.ДРАГИША МИШОВИЋ БЕОГРАД             3,075,627.39 3,075,627.39
  00230049 КБЦ ЗЕМУН БЕОГРАД             4,213,237.86 4,213,237.86
  00230050 КБЦ ЗВЕЗДАРА БЕОГРАД             5,344,910.01 5,344,910.01
  00230051 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ БЕОГРАД             24,270,822.40 24,270,822.40
  00230055 ВМА БЕОГРАД             3,698,912.50 3,698,912.50
  00230057 ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ " ДР. ДРАГОМИР КАРАЈОВИЦ"             339,547.43 339,547.43
  00330006 ЗЗЗ РАДНИКА ЖТП-а СРБИЈЕ   1,598,661.05           1,598,661.05
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 282,803.22 1,598,661.05 3,025,208.15   24,776,019.56   69,320,471.42 99,003,163.40
33 ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР 00218005 СПБ НОВИ ПАЗАР             239,839.75 239,839.75
  00218009 ДЗ ТУТИН     78,143.98   458,080.39   115,687.65 651,912.02
  00218012 ДЗ НОВИ ПАЗАР     231,012.39   947,776.40     1,178,788.79
  00218013 ОБ НОВИ ПАЗАР             2,050,770.70 2,050,770.70
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР     309,156.37   1,405,856.79   2,406,298.10 4,121,311.26
УКУПНО СВЕ 282,803.22 1,598,661.05 14,394,741.26 17,185.33 115,207,313.83 189,183.00 212,652,078.82 344,341,966.51