РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ    
  Подрачун: 840-26650-09  
  22.02.2017.  
1. Стање средстава на подрачуну у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање 723,857,547.03 дин.
2. Ангажовано од прилива    
А УКУПНО: 723,857,547.03 дин.
I Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама
1. Отпремнине за уговорене раднике у ЗУ  1,828,303.61 дин.
2. Јубиларне награде за уговорене раднике у ЗУ 1,562,431.03 дин.
3. Финансирање инвалида у ЗУ 378,365.00 дин.
4. Накнада погребних трошкова у ЗУ 35,363.00 дин.
5. О.Ш. Милан Петровић - припадајућа средства по Уговору за 2017.год.(први део фебруара) 215,291.67 дин.
6.     дин.
7.     дин.
8.      дин.
9.     дин.
10.     дин.
     УКУПНО (I ) 4,019,754.31 дин.
II Друге обавезе Републичког фонда према расположивим средствима на дан 22.02.2017. год.
  Материјални трошкови 8,952,079.23 дин.
2. Лечење у иностранству по решењима   дин.
3. Пренос средстава за исплату 35% за накнаду зараде због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће 9,230,607.20 дин.
  УКУПНО (II) 18,182,686.43 дин.
Б УКУПНО (I + II): 22,202,440.74 дин.
  ОСТАЈЕ (А - Б): 701,655,106.29 дин.
ФИЛИЈАЛА ПАРТНЕР 031 УСЛУГЕ ЗУ ВАН МРЕЖЕ - ПРИМАРНА ЗЗ 05И ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА У СТОМАТОЛОГИЈИ 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ 05Т ОТПРЕМНИНЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У ПЗ 06Т ОТПРЕМНИНЕ У ПЗ 07Г НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛ.105 ПКУ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ ЗУ 07Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СЗ 07Т ОТПРЕМНИНЕ У СЗ 301 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ТРУДНИЦАМА У ВИСИНИ 35% СВЕ УКУПНО
02 ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН 00102000 ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН                   284,419.72 284,419.72
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН                   284,419.72 284,419.72
03 ФИЛИЈАЛА КИКИНДА 00103000 ФИЛИЈАЛА КИКИНДА                   504,309.16 504,309.16
  00203003 ДЗ НОВИ КНЕЖЕВАЦ       201,195.00             201,195.00
Укупно ФИЛИЈАЛА КИКИНДА       201,195.00           504,309.16 705,504.16
05 ФИЛИЈАЛА СОМБОР 00105000 ФИЛИЈАЛА СОМБОР                   421,751.19 421,751.19
  00205003 ДЗ ОЏАЦИ         79,754.00           79,754.00
Укупно ФИЛИЈАЛА СОМБОР         79,754.00         421,751.19 501,505.19
06 ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 00106000 ФИЛИЈАЛА НОВИ САД                   908,714.29 908,714.29
  00406007 ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН ПЕТРОВИЋ НОВИ САД 215,291.67                   215,291.67
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 215,291.67                 908,714.29 1,124,005.96
07 ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 00107000 ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                   579,972.82 579,972.82
Укупно ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                   579,972.82 579,972.82
08 ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ 00108000 ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ                   415,887.18 415,887.18
Укупно ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ                   415,887.18 415,887.18
09 ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 00109000 ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО                   659,315.51 659,315.51
Укупно ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО                   659,315.51 659,315.51
11 ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ 00111000 ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ                   616,863.80 616,863.80
  00211007 ДЗ ЖАБАРИ         276,175.36           276,175.36
  00211011 ДЗ ПОЖАРЕВАЦ     147,282.00   220,923.00           368,205.00
  00211014 ОБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ               159,508.00     159,508.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ     147,282.00   497,098.36     159,508.00   616,863.80 1,420,752.16
12 ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ 00112000 ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ                   182,829.51 182,829.51
  00212003 ДЗ КНИЋ         120,665.67           120,665.67
  00212005 ДЗ РАЧА         120,665.67           120,665.67
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ         241,331.34         182,829.51 424,160.85
13 ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА 00113000 ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА                   1,258,357.38 1,258,357.38
Укупно ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА                   1,258,357.38 1,258,357.38
14 ФИЛИЈАЛА БОР 00114000 ФИЛИЈАЛА БОР                   40,313.27 40,313.27
Укупно ФИЛИЈАЛА БОР                   40,313.27 40,313.27
17 ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК 00117000 ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК                   177,068.58 177,068.58
Укупно ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК                   177,068.58 177,068.58
18 ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО 00118000 ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО                   199,299.50 199,299.50
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО                   199,299.50 199,299.50
19 ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ 00219001 ДЗ ТРСТЕНИК           469,899.72         469,899.72
Укупно ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ           469,899.72         469,899.72
20 ФИЛИЈАЛА НИШ 00120000 ФИЛИЈАЛА НИШ                   446,152.99 446,152.99
  00220001 ДЗ ГАЏИН ХАН         161,577.33           161,577.33
  00220005 ДЗ НИШ       234,949.86             234,949.86
  00220009 СПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА             35,363.00       35,363.00
  00220010 СПБ СОКО БАЊА               120,665.67     120,665.67
  00220018 РХ НИШКА БАЊА                 234,949.86   234,949.86
Укупно ФИЛИЈАЛА НИШ       234,949.86 161,577.33   35,363.00 120,665.67 234,949.86 446,152.99 1,233,658.71
24 ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ 00224012 ДЗ ПРЕШЕВО   31,530.50                 31,530.50
Укупно ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ   31,530.50                 31,530.50
25 ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА 00125000 ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА                   50,118.43 50,118.43
  00225001 ДЗ ГРАЧАНИЦА   63,060.00                 63,060.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА   63,060.00               50,118.43 113,178.43
30 ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 00130000 ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД                   2,485,233.87 2,485,233.87
  00230004 ДЗ ГРОЦКА       687,309.17             687,309.17
  00230005 ДЗ ЗВЕЗДАРА   63,061.00 155,214.33               218,275.33
  00230006 ДЗ ЗЕМУН   94,591.50                 94,591.50
  00230007 ДЗ ЛАЗАРЕВАЦ   31,530.50                 31,530.50
  00230008 ДЗ МЛАДЕНОВАЦ   31,530.50                 31,530.50
  00230011 ДЗ ПАЛИЛУЛА   63,061.00                 63,061.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД   283,774.50 155,214.33 687,309.17           2,485,233.87 3,611,531.87
УКУПНО СВЕ 215,291.67 378,365.00 302,496.33 1,123,454.03 979,761.03 469,899.72 35,363.00 280,173.67 234,949.86 9,230,607.20 13,250,361.51