РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Подрачун: 840-26650-09
  24.05.2019.  
1. Стање средстава на подрачуну у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање 2,296,551,687.92 дин.
2. Ангажовано од прилива    
А УКУПНО: 2,296,551,687.92 дин.
 
1 Пренос средстава за први део априла 9,421,034.31 дин.
2 Установе социјалне заштите - дуг по фактури за месец април 94,137,009.78 дин.
3 Јубиларне награде у ЗУ 2,235,628.66 дин.
4 Отпремнине у ЗУ 1,998,515.90 дин.
5 Финансирање инвалида у ЗУ 180,875.00 дин.
6 Накнада трошкова погребних услуга у ЗУ 79,000.00 дин.
7 Уговори о асигнацији 9,752,388.99 дин.
    117,804,452.64 дин.
II Друге обавезе Републичког фонда према расположивим средствима на дан 24.05.2019. год.
1 Пренос средстава за исплату 35% за накнаду зараде због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће 9,617,558.76 дин
2 Недостајућа средства по захтеву филијала 7,495,509.25 дин
3 Материјални трошкови 1,194,337.00 дин
4 Трошкови лечења у иностранству 189,692.73 дин
  УКУПНО (II) 18,497,097.74 дин
Б УКУПНО (I + II): 136,301,550.38 дин
  ОСТАЈЕ (А - Б): 2,160,250,137.54 дин.
ФИЛИЈАЛА ПАРТНЕР 036 УКУПНА НАКНАДА ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 05И ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА У СТОМАТОЛОГИЈИ 05Т ОТПРЕМНИНЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ 062 ЛЕКОВИ У ЗУ -ПРИМАРНА ЗЗ 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ У ПРИМАРНОЈ ЗЗ 06Ц ЕНЕРГЕНТИ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ 06Е НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ 06Г НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛ.105 ПКУ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗУ 06И ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА У ПЗ 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У ПЗ 071 ЛЕКОВИ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 074 ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО 076 КРВ И ПРОДУКТИ 07Ц ЕНЕРГЕНТИ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Д ИСХРАНА БОЛЕСНИКА У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Е НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СЗ 07Т ОТПРЕМНИНЕ У СЗ 080 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ 084 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 085 САН. И МЕД. МАТЕРИЈАЛ, ОКСИГЕНАТОРИ У СЕКУНДАРНОЈ ЗЗ СВЕ УКУПНО
01 ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА 00401001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА 3,491,416.47                                         3,491,416.47
  00401002 ДОМ ЗА ДЕЦУ КОЛЕВКА СУБОТИЦА 3,014,354.00                                         3,014,354.00
  00401003 ДОМ ЗА ЛИЦА ОТХОН СТАРА МОРАВИЦА 1,876,999.48                                         1,876,999.48
Укупно ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА 8,382,769.95                                         8,382,769.95
02 ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН 00202012 ОБ ЗРЕЊАНИН                                 118,104.22         118,104.22
  00402001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН 2,162,166.46                                         2,162,166.46
  00402002 ДОМ ЗА СТАРЕ НОВИ БЕЧЕЈ 2,501,049.46                                         2,501,049.46
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН 4,663,215.92                               118,104.22         4,781,320.14
03 ФИЛИЈАЛА КИКИНДА 00203011 ДЗ КИКИНДА     357,226.25                                     357,226.25
  00203012 ОБ КИКИНДА                                   698,356.25       698,356.25
  00203013 ДЗ СЕНТА                   158,197.00                       158,197.00
  00403001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 387,250.00                                         387,250.00
  00403002 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 914,166.66                                         914,166.66
  00403003 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ КНЕЖЕВАЦ 122,833.33                                         122,833.33
  00403004 ДОМ ЗА СТАРЕ МОЛ, АДА 1,407,583.33                                         1,407,583.33
Укупно ФИЛИЈАЛА КИКИНДА 2,831,833.32   357,226.25             158,197.00               698,356.25       4,045,612.82
04 ФИЛИЈАЛА ПАНЦЕВО 00404001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО 1,047,058.06                                         1,047,058.06
  00404002 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРШАЦ 599,085.69                                         599,085.69
  00404003 ДОМ ЗА ЛИЦА СРЦЕ У ЈАБУЦИ, ЈАБУКА 809,086.88                                         809,086.88
  00404004 ДОМ СЛЕПИХ ЗБРИЊАВАЊЕ ПАНЧЕВО 977,507.96                                         977,507.96
  00404005 ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА "1. ОКТОБАР" СТАРИ ЛЕЦ 2,616,573.12                                         2,616,573.12
Укупно ФИЛИЈАЛА ПАНЦЕВО 6,049,311.71                                         6,049,311.71
05 ФИЛИЈАЛА СОМБОР 00405001 ДОМ ЗА СТАРЕ АПАТИН 990,583.33                                         990,583.33
  00405002 ДОМ ЗА СТАРЕ КУЛА 678,583.00                                         678,583.00
Укупно ФИЛИЈАЛА СОМБОР 1,669,166.33                                         1,669,166.33
06 ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 00206021 ЗЗЗ РАДНИКА НОВИ САД           86,189.66 228,333.34                             314,523.00
  00406001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА 699,166.66                                         699,166.66
  00406002 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ 1,093,250.00                                         1,093,250.00
  00406005 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 6,173,250.00                                         6,173,250.00
  00406006 ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ВЕТЕРНИК 4,470,044.88                                         4,470,044.88
  00406008 ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА ЧУРУГ 971,250.00                                         971,250.00
  00406009 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ ВРБАС 751,333.00                                         751,333.00
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 14,158,294.54         86,189.66 228,333.34                             14,472,817.54
07 ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 00407001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СРЕМ РУМА 1,807,488.00                                         1,807,488.00
Укупно ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1,807,488.00                                         1,807,488.00
08 ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ 00208013 ДЗ ЛОЗНИЦА                   276,301.22                       276,301.22
  00408001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ 1,370,750.00                                         1,370,750.00
  00408002 ДОМ ЗА СТАРЕ КРУПАЊ 423,416.00                                         423,416.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ 1,794,166.00                 276,301.22                       2,070,467.22
10 ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО 00210002 ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА                     1,067,663.30                 283,741.70 235,000.62 1,586,405.62
  00410001 ДОМ ЗА СТАРЕ СМЕДЕРЕВО 1,150,833.33                                         1,150,833.33
Укупно ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО 1,150,833.33                   1,067,663.30                 283,741.70 235,000.62 2,737,238.95
11 ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ 00411001 СПЕЦИЈАЛНА УСТАНОВА ГВОЗДЕН ЈОВИЋЕВИЋ В.ПОПОВАЦ 1,186,926.00                                         1,186,926.00
  00411002 СПЕЦИЈАЛНИ ЗАВОД СТАМНИЦА 2,343,707.10                                         2,343,707.10
  00411003 ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЧЕВО 512,083.33                                         512,083.33
Укупно ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ 4,042,716.43                                         4,042,716.43
12 ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ 00212006 ДЗ ТОПОЛА       277,166.67 255,750.00 1,178,026.00 275,646.66                             1,986,589.33
  00412001 ДОМ ЗА СТАРЕ МИЛИВОЈЕВИЋ ПЕРА-БРКА КРАГУЈЕВАЦ 2,132,742.75                                         2,132,742.75
  00412002 ЗАВОД МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ 4,656,749.76                                         4,656,749.76
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ 6,789,492.51     277,166.67 255,750.00 1,178,026.00 275,646.66                             8,776,081.84
13 ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА 00413001 ДОМ ЗА СТАРЕ ЈАГОДИНА 1,729,575.56                                         1,729,575.56
  00413002 ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД ПАРАЋИН 545,000.00                                         545,000.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА 2,274,575.56                                         2,274,575.56
15 ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР 00215002 ЗЦ КЊАЖЕВАЦ       210,573.20 889,947.20 867,266.00 95,400.00       911,443.68   301,947.82 282,942.85 5,759.40 52,476.00     132,586.30   2,817,878.32 6,568,220.77
  00415001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ 1,237,904.40                                         1,237,904.40
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР 1,237,904.40     210,573.20 889,947.20 867,266.00 95,400.00       911,443.68   301,947.82 282,942.85 5,759.40 52,476.00     132,586.30   2,817,878.32 7,806,125.17
16 ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ 00416001 ДОМ ЗА СТАРЕ, ПОЖЕГА 224,750.00                                         224,750.00
Укупно ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ 224,750.00                                         224,750.00
18 ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО 00418002 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА 1,343,916.59                                         1,343,916.59
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО 1,343,916.59                                         1,343,916.59
19 ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ 00419001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ 1,236,416.00                                         1,236,416.00
  00419002 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ БРУС 379,163.00                                         379,163.00
Укупно ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ 1,615,579.00                                         1,615,579.00
20 ФИЛИЈАЛА НИШ 00420001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НИШ 1,512,750.00                                         1,512,750.00
  00420002 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈЕЛЕНАЦ АЛЕКСИНАЦ 2,131,333.33                                         2,131,333.33
  00420003 ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КУЛИНА 4,142,333.33                                         4,142,333.33
Укупно ФИЛИЈАЛА НИШ 7,786,416.66                                         7,786,416.66
21 ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ 00221006 ДЗ ЖИТОРАЂА                   196,460.57                       196,460.57
  00421001 ДОМ ЗА СТАРЕ ПРОКУПЉЕ 979,583.00                                         979,583.00
  00421002 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЛАЦЕ 224,750.00                                         224,750.00
  00421003 ДОМ ЗА СТАРЕ ТРБУЊЕ БЛАЦЕ 479,666.67                                         479,666.67
Укупно ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ 1,683,999.67                 196,460.57                       1,880,460.24
22 ФИЛИЈАЛА ПИРОТ 00422001 ДОМ ЗА СТАРЕ ДИМИТРОВГРАД 676,160.92                                         676,160.92
Укупно ФИЛИЈАЛА ПИРОТ 676,160.92                                         676,160.92
23 ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ 00423001 УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ЛЕСКОВАЦ 1,412,750.00                                         1,412,750.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ 1,412,750.00                                         1,412,750.00
24 ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ 00224001 ЗЦ ВРАЊЕ       667,808.79 197,563.20   166,941.96                 268,800.00           1,301,113.95
  00224012 ДЗ ПРЕШЕВО   36,175.00             144,700.00                         180,875.00
  00424001 ДОМ ЗА СТАРЕ СУРДУЛИЦА 462,666.67                                         462,666.67
Укупно ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ 462,666.67 36,175.00   667,808.79 197,563.20   166,941.96   144,700.00             268,800.00           1,944,655.62
28 ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА 00228003 АУ КОСОВСКА МИТРОВИЦА           180,138.65 116,510.00                             296,648.65
Укупно ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА           180,138.65 116,510.00                             296,648.65
30 ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 00230009 ДЗ НОВИ БЕОГРАД               39,500.00                           39,500.00
  00230012 ДЗ РАКОВИЦА               39,500.00                           39,500.00
  00230017 СПБ МЛАДЕНОВАЦ                     1,105,750.00 139,083.32   16,264.34 497,166.66 1,102,407.66     3,493,750.00   765,500.00 7,119,921.98
  00230034 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА БЕОГРАД                                 432,324.11         432,324.11
  00230035 КЛИНИКА ДР. ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БЕОГРАД                                 470,242.77         470,242.77
  00230036 ИНСТИТУТ КВБ ДЕДИЊЕ БЕОГРАД                                 78,011.44         78,011.44
  00230039 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ БЕОГРАД                                   631,513.14       631,513.14
  00230044 ДЕЧИЈА КЛИНИКА ТИРШОВА БЕОГРАД                                 505,987.33         505,987.33
  00230057 ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ " ДР. ДРАГОМИР КАРАЈОВИЦ"                                   311,420.26       311,420.26
  00430001 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД 8,817,500.00                                         8,817,500.00
  00430002 ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ, И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД 4,238,000.00                                         4,238,000.00
  00430003 ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СРЕМЧИЦА БЕОГРАД 1,633,250.00                                         1,633,250.00
  00430004 ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД 1,238,250.00                                         1,238,250.00
  00430005 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ОБРЕНОВАЦ 2,192,250.00                                         2,192,250.00
  00430006 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МЛАДЕНОВАЦ 2,165,583.34                                         2,165,583.34
  00430007 ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И ИНВАЛИДНА ЛИЦА БЕОГРАД 969,333.33                                         969,333.33
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 21,254,166.67             79,000.00     1,105,750.00 139,083.32   16,264.34 497,166.66 1,102,407.66 1,486,565.65 942,933.40 3,493,750.00   765,500.00 30,882,587.70
33 ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР 00418003 ДОМ ЗА ЛИЦА ТУТИН 824,835.60                                         824,835.60
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР 824,835.60                                         824,835.60
УКУПНО СВЕ 94,137,009.78 36,175.00 357,226.25 1,155,548.66 1,343,260.40 2,311,620.31 882,831.96 79,000.00 144,700.00 630,958.79 3,084,856.98 139,083.32 301,947.82 299,207.19 502,926.06 1,423,683.66 1,604,669.87 1,641,289.65 3,626,336.30 283,741.70 3,818,378.94 117,804,452.64