Начин провере валидности картице

У случају да на КЗО постоји уписан датум овере, онда се приликом сваке промене датума овере (промене основа осигурања, промена послодавца, продужење овере код истог послодавца) мора ићи на шалтер РФЗО. Циљ је да се ово избегне и да се датум до када је оверена картица не уноси на картицу, а да се обезбеди неколико начина за проверу осигурања, и то:

 

1. Провера овере преко форме за проверу датума до када је осигурање важеће. У овој форми потребно је унети број КЗО, при чему се добија податак до када за ту КЗО важи осигурање (до када је оверена). Како је ово јавно доступна провера, за дату КЗО стајаће само податак до ког датума је она оверена. За коришћење оваквог начина провере неопходно је поседовање Интернет приступа.

 

 

2. Приступ веб сервису из апликација у здравственим установама. Слично начину на који сада ради провера осигурања преко веб сервиса (за здравствене установе које имају потписан Анекс 2 Уговора), биће омогућена аутоматска провера осигурања за све КЗО кроз ИТ системе здравствене установе. ИТ систем ЗУ аутоматски ће коришћењем ИТ система РФЗО обављати проверу до када је КЗО оверена. Да би се ова провера извршила, довољно је унети податке о ЛБО или број КЗО у одговарајућу форму у програму. Није неоходно да установа има читач картица, али је неопходно да има приступ Интернету.


3. Коришћењем апликације РФЗО која очитава податке са картице (слично апликацији за очитавање личне карте). Ова апликација очитава првобитно уписане податке на картицу. Такође, апликација има и дугме за освежавање података које приказује последње ажурне податке система РФЗО. За коришћење овог начина неоходно је поседовање читача картица и приступ Интернету.

 

Поред ова три начина биће успостављен и call центар РФЗО (за случај да нека од здравствених установа нема приступ Интернету) који би омогућио:

- опозив изгубљене картице

- проверу датума до када је картица “оверена”

- операције са ПИН-ом и сл.

Наравно, постојаће и могућност да се за сваког осигураника који буде на шалтерима РФЗО може унети датум овере и извршити исправка података о обвезнику, осигурању и другим подацима који су на картици.

Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије