Листе чекања - дневни пресек

 

14. јануар

17. јануар

18. јануар

19. јануар

20. јануар

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

53.234.

53.235.

53.301.

53.431.

53.478.

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је повећан за 47 лицa.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 20.01.2022. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ

др Слободан Поповић

2

 

Кумулативно у месецу јануару на дан

20. јануар

Број услуга пружених лицима на листи чекања

1.952

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

3.656

Укупно обрисаних са листа чекања

657

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 14. јануар

Број лица на листи чекања 17. јануар

Број лица на листи чекања 18. јануар

Број лица на листи чекања 19. јануар

Број лица на листи чекања 20. јануар

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

256 268 282 278 279
2

ЦТ преглед главе

111 110 115 114 113
3

ЦТ преглед главе и врата

16 17 18 17 17
4

ЦТ преглед грудног коша

249 251 252 244 241
5

ЦТ преглед кичменог стуба

19 19 16 16 16
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

704 709 709 705 698
7

Катетеризација срца

666 667 667 667 663
8

Коронарографија срца

2.363 2.387 2.371 2.369 2.362
9

МР преглед абдомена

643 659 676 691 687
10

МР преглед дојки

171 167 168 162 164
11

МР преглед главе

2.640 2.606 2.629 2.620 2.632
12

МР преглед кичменог стуба

2.294 2.246 2.274 2.288 2.289
13

МР преглед мале карлице

692 705 716 731 730
14

МР преглед мускулоскелетног система

326 328 311 313 320
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

648 647 649 647 641
16

Операција катаракте

118 118 118 122 123
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

9.018 9.032 9.008 9.025 9.109
18

Реконструкција лигамената колена

3 3 3 3 3
19

Уградња ендопротеза колена

17.660 17.663 17.669 17.711 17.705
20

Уградња ендопротеза кука

12.488 12.485 12.505 12.538 12.524
21

Уградња ендоваскуларних протеза

1 1 1 1 1
22

Уградња интраокуларног сочива

0 0 0 0 0
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

443 444 443 445 446
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

386 384 378 386 387
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

329 330 330 336 339
26

Уградња вештачких валвула

990 989 993 1.002 989