Листе чекања - дневни пресек

  18. фебруар 19. фебруар 20. фебруар 21. фебруар 22. фебруар

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

67.644 67.660 67.609 67.626 67.555

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 71 лицe.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 22.02.2019. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Заступник начелника Војномедицинске академије
пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић
6

 

Кумулативно у месецу фебруару на дан

22. фебруар

Број услуга пружених лицима на листи чекања

5.342

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

5.096

Укупно обрисаних са листа чекања

1.949

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 18. фебруар

Број лица на листи чекања 19. фебруар

Број лица на листи чекања 20. фебруар

Број лица на листи чекања 21. фебруар

Број лица на листи чекања 22. фебруар

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

1.106 1.107 1.113 1.149 1.165
2

ЦТ преглед главе

1.673 1.680 1.680 1.700 1.673
3

ЦТ преглед главе и врата

81 78 79 77 78
4

ЦТ преглед грудног коша

1.664 1.689 1.694 1.718 1.719
5

ЦТ преглед кичменог стуба

196 195 196 211 211
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

969 980 978 981 984
7

Катетеризација срца

648 644 649 642 639
8

Коронарографија срца

2.979 2.995 2.988 2.977 2.962
9

МР преглед абдомена

771 763 760 764 766
10

МР преглед дојки

204 207 203 209 214
11

МР преглед главе

3.953 3.942 3.942 3.960 3.962
12

МР преглед кичменог стуба

3.872 3.870 3.870 3.897 3.889
13

МР преглед мале карлице

826 825 820 823 822
14

МР преглед мускулоскелетног система

721 718 713 710 709
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

476 473 482 473 478
16

Операција катаракте

4 4 4 4 4
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

22.264 22.281 22.224 22.124 22.079
18

Реконструкција лигамената колена

2 2 2 2 2
19

Уградња ендопротеза колена

13.677 13.668 13.697 13.710 13.689
20

Уградња ендопротеза кука

9.402 9.389 9.381 9.358 9.364
21

Уградња ендоваскуларних протеза

9 9 8 8 8
22

Уградња интраокуларног сочива

1 1 1 1 2
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

331 332 330 329 330
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

350 352 349 344 344
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

373 370 367 370 370
26

Уградња вештачких валвула

1.092 1.086 1.079 1.085 1.092