Liste čekanja - dnevni presek

  11. јун 12. јун 13. јун 14. јун 17. јун

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

73.620 73.387 73.136 72.866 72.793

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 73 лица.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО нису обрисале ПРЕМИНУЛА ЛИЦА са листе чекања!
(ажурирано 17.06.2018. године)

Здравствена установа

Директор

Број преминулих лица
на листи

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ДЕДИЊЕ

Проф. др Милован Бојић

9

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

др Живко Врцељ

1

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖТП-А

Прим. др Владо Батножић

1

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 17.06.2018. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Заступник начелника Војномедицинске академије - пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

106

ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

др Милан Попов

22

ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

др Горан Петровић

2

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Проф.др Драгош Стојановић

1

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Проф.др Илија Андријевић

1

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ

др Данило Митровић

1

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

прим. др Горан Видић

1

 

Кумулативно у месецу јуну на дан

17.јун

Број услуга пружених лицима на листи чекања

4.412

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

2.690

Укупно обрисаних са листа чекања

1.967

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

24

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 11. јун

Број лица на листи чекања 12. јун

Број лица на листи чекања 13. јун

Број лица на листи чекања 14. јун

Број лица на листи чекања 17. јун

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

1.224 1.237 1.229 1.221 1.232
2

ЦТ преглед главе

1.745 1.784 1.800 1.805 1.806
3

ЦТ преглед главе и врата

112 114 111 109 101
4

ЦТ преглед грудног коша

1.858 1.893 1.888 1.891 1.869
5

ЦТ преглед кичменог стуба

237 236 233 230 229
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

1.144 1.133 1.136 1.134 1.134
7

Катетеризација срца

1.742 1.736 1.731 1.730 1.729
8

Коронарографија срца

3.446 3.447 3.425 3.412 3.412
9

МР преглед абдомена

678 673 684 692 679
10

МР преглед дојки

141 144 146 146 142
11

МР преглед главе

3.251 3.249 3.235 3.248 3.251
12

МР преглед кичменог стуба

3.164 3.166 3.156 3.164 3.167
13

МР преглед мале карлице

771 768 788 797 778
14

МР преглед мускулоскелетног система

707 714 713 700 698
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

655 654 659 662 659
16

Операција катаракте

2 2 2 2 1
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

26.609 26.314 26.086 25.819 25.818
18

Реконструкција лигамената колена

1 1 1 1 1
19

Уградња ендопротеза колена

13.632 13.658 13.642 13.658 13.656
20

Уградња ендопротеза кука

9.921 9.901 9.895 9.889 9.868
21

Уградња ендоваскуларних протеза

1 1 1 2 2
22

Уградња интраокуларног сочива

4 4 4 4 4
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

357 355 360 355 360
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

395 398 408 403 405
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

419 409 410 408 407
26

Уградња вештачких валвула

1.404 1.396 1.393 1.384 1.385