Листе чекања - дневни пресек

 

28. јул

29. јул

30. јул

31. јул

03. август

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

52.990. 52.936. 52.926. 52.880. 52.981.

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 101 лицe.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 03.08.2020. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА

проф.др Зоран Башчаревић

126

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Проф.др Драгош Стојановић

114

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР БЕЖАНИЈСКА КОСА

асс. др сц. мед. Марија Здравковић

71

ОПШТА БОЛНИЦА, НОВИ ПАЗАР

др Мирсад Ђерлек

39

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖТП-А

Прим. др Владо Батножић

6

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Начелник Војномедицинске академије пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

5

ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

др Слободан Гајић

1

 

Кумулативно у месецу августу на дан

03. август

Број услуга пружених лицима на листи чекања

13

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

25

Укупно обрисаних са листа чекања

0

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 28. јул

Број лица на листи чекања 29. јул

Број лица на листи чекања 30. јул

Број лица на листи чекања 31. јул

Број лица на листи чекања 03. август

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

596 592 592 589 581
2

ЦТ преглед главе

590 584 578 570 556
3

ЦТ преглед главе и врата

34 34 34 34 33
4

ЦТ преглед грудног коша

806 806 807 797 793
5

ЦТ преглед кичменог стуба

74 72 72 71 72
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

570 570 573 575 574
7

Катетеризација срца

209 210 210 210 210
8

Коронарографија срца

2.514 2.522 2.521 2.521 2.530
9

МР преглед абдомена

615 618 616 604 598
10

МР преглед дојки

144 136 137 138 132
11

МР преглед главе

3.361 3.346 3.338 3.337 3.351
12

МР преглед кичменог стуба

2.982 2.981 2.967 2.956 2.996
13

МР преглед мале карлице

578 576 579 568 566
14

МР преглед мускулоскелетног система

440 433 432 431 436
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

609 608 604 603 599
16

Операција катаракте

2 2 2 2 2
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

12.376 12.378 12.393 12.394 12.460
18

Реконструкција лигамената колена

1 1 1 1 1
19

Уградња ендопротеза колена

15.190 15.193 15.193 15.197 15.198
20

Уградња ендопротеза кука

9.217 9.229 9.231 9.233 9.240
21

Уградња ендоваскуларних протеза

4 4 4 4 4
22

Уградња интраокуларног сочива

4 4 4 4 4
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

485 470 474 475 474
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

433 407 398 395 393
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

430 433 434 438 438
26

Уградња вештачких валвула

726 727 732 733 740