Обавештење у вези са пресељењем испоставе Врачар

Због пресељења, испостава Врачар неће радити 16.03.2018 године, а од 19.03.2018 године испостава Врачар ће радити на адреси Војводе Миленка 4.