Здравствене књижице

Осигураници РФЗО право на здравствену заштиту остварују на основу оверене здравствене књижице. Здравствена књижица добија се приликом пријаве на здравствено осигурање у надлежној филијали , односно испостави РФЗО.

Хитну здравствену заштиту установе дужне су да пруже свим грађанима, без обзира на то да ли имају књижицу, као и да ли је она оверена.

pdf Документација потребна за издавање здравствене књижице

pdf Овера здравствених књижица маркицама

pdf Материјални цензус за стицање својства осигураног лица

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање одређује се квартално. За период од 01.08.2014. до 31.10.2014. године износи 2.236,75 динара месечно.

За период од 01.11.2014. до 31.01.2015. године износи 2.236,95 динара месечно.

 

jpg Изглед здравствене књижице - боје

jpg Изглед здравствене књижице

Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије