Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање одређује се кварталноЗа период  од 01.05.2017. до 31.07.2017. године износи 2.256,32 динара месечно.