Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање одређује се кварталноЗа период од од 01.02.2017. до 30.04.2017. године износи 2.392,59 динара месечно.