Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање одређује се кварталноЗа период  од 01.08.2017. до 31.10.2017. године износи 2.414,99 динара месечно.