Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРБАС


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.08.2019 07:41)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.08.2019 13:11)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 08.08.2019 08:12)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 19.08.2019 14:28)