Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРБАС


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2021 09:59)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.09.2021 09:44)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 09.09.2021 07:12)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.09.2021 10:54)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 22.09.2021 09:54)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 03.09.2021 13:10)