Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРБАС


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.06.2022 13:27)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.06.2022 10:30)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 27.06.2022 08:07)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 12:29)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 01.06.2022 08:39)