Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРБАС


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2020 07:05)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2020 07:05)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2020 07:06)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 14.01.2020 11:36)