Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 08:14)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 08:13)

- Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала
(датум последње промене на листи: 18.01.2022 10:39)