Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 28.10.2020 11:35)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 28.10.2020 11:37)

- Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала
(датум последње промене на листи: 08.09.2020 08:11)