Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 10.04.2020 13:13)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.06.2020 10:31)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 25.06.2020 12:11)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 29.04.2020 11:28)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 26.05.2020 13:56)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 25.06.2020 12:12)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 25.06.2020 12:12)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 11.12.2019 13:40)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 13:22)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 22.06.2020 19:12)