Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.01.2021 07:12)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.01.2021 10:27)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 05.10.2020 13:37)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 13.01.2021 10:28)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.11.2020 13:03)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 13.01.2021 10:28)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 07.12.2020 07:18)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 21.01.2021 17:26)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 19.01.2021 07:59)