Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 09:00)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 03.06.2022 13:12)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 11:40)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.06.2022 14:05)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 14.06.2022 13:00)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 25.05.2022 08:05)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 07:24)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 05.05.2022 14:18)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.06.2022 07:01)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 24.05.2022 07:35)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 17:59)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 27.06.2022 14:51)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 10:20)