Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 06.01.2020 11:43)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 06.01.2020 11:42)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 15.08.2019 12:59)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 10.01.2020 07:08)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.10.2019 09:47)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 16.01.2020 07:58)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 11.12.2019 13:40)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 17.01.2020 11:08)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 20.01.2020 12:13)