Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 05.03.2020 12:58)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 06.04.2020 07:23)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 04.04.2020 06:38)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 24.02.2020 16:32)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 11.03.2020 14:01)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.03.2020 07:38)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 06.04.2020 07:35)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 11.12.2019 13:40)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 30.03.2020 15:11)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 30.03.2020 15:09)