Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.10.2020 14:12)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.10.2020 14:27)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 14.12.2020 08:08)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 15.12.2020 12:09)