Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.09.2021 14:52)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.08.2021 09:03)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 13:11)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.09.2021 13:23)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 11:30)