Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.06.2019 11:51)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 14:11)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 11.06.2019 10:56)