Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 31.03.2020 11:02)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 31.03.2020 11:03)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 07.04.2020 08:50)