Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2020 09:56)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.12.2019 12:06)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2020 09:56)