Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2020 07:58)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2020 07:53)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 01.07.2020 08:20)