Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 10:05)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2021 08:42)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 11:11)