Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.08.2019 11:41)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.08.2019 12:12)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.08.2019 12:47)