Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.12.2020 08:25)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.01.2021 12:03)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 27.11.2020 10:58)