Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.10.2019 11:39)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.10.2019 08:52)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 15.10.2019 09:35)