Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ЈАГОДИНА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.08.2019 11:45)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.08.2019 12:14)