Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ЈАГОДИНА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 10:53)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 12:28)