Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 02.07.2020 07:05)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 02.07.2020 10:34)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 02.07.2020 07:05)