Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 08:16)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.12.2021 09:14)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 19.01.2022 11:44)