Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.01.2020 13:43)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2020 07:36)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2020 07:35)