Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа



- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 06.05.2019 08:37)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 09.05.2019 07:50)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 11.06.2019 07:14)