Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.04.2019 13:26)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.04.2019 13:26)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 19.04.2019 13:26)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.04.2019 13:25)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.04.2019 13:25)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 19.04.2019 14:03)