Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.12.2018 12:46)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.12.2018 12:37)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 10.12.2018 12:37)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.12.2018 14:23)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.12.2018 14:23)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 14.12.2018 13:47)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 05.12.2018 07:36)