Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.02.2019 13:38)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 29.01.2019 09:14)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 29.01.2019 09:14)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 22.02.2019 07:30)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.02.2019 10:42)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.02.2019 07:28)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 22.02.2019 14:00)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 05.02.2019 13:02)