Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.10.2018 17:34)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.10.2018 17:34)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 15.10.2018 17:34)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 25.09.2018 15:11)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.10.2018 08:48)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 19.10.2018 12:46)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 12.09.2018 10:46)