Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 26.05.2020 11:18)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 26.05.2020 11:18)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 26.05.2020 11:18)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 05.05.2020 08:27)