Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.06.2022 13:20)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.06.2022 14:54)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.06.2022 15:29)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 17:29)