Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.08.2018 07:13)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.08.2018 07:13)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 08.08.2018 07:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.08.2018 14:21)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.06.2018 14:55)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 08.08.2018 07:10)