Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.03.2019 13:27)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.03.2019 08:38)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 04.03.2019 08:57)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 15.03.2019 10:28)