Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.01.2021 10:29)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.01.2021 07:21)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 27.10.2020 14:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 08.01.2021 12:36)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.12.2020 07:16)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 08.01.2021 12:34)