Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2020 06:43)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2020 06:44)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2020 06:45)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 17.03.2020 06:40)