Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.04.2021 13:29)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.04.2021 10:18)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 27.10.2020 14:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 09.04.2021 10:09)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 03.02.2021 06:56)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 12.04.2021 13:19)