Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 13:01)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.09.2021 11:22)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 11:21)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 11:43)