Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.10.2020 13:50)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.10.2020 08:40)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 27.10.2020 14:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.10.2020 11:25)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.06.2020 11:03)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 27.10.2020 14:11)