Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 26.05.2020 11:19)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.05.2020 06:40)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 15.05.2020 06:40)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 19.05.2020 06:46)