Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 08:51)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2022 06:54)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2022 06:54)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.01.2022 11:39)