Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.02.2020 07:43)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.02.2020 07:37)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 10:47)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.02.2020 11:19)