Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.03.2018 08:47)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.01.2018 14:16)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 08.03.2018 11:41)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 15.03.2018 15:19)