Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 03.01.2018)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 03.01.2018)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 02.11.2017)