Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 11:25)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 05.09.2019 14:03)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 16.09.2019 09:10)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 09:58)