Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 12.11.2019 11:33)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.11.2019 11:11)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 30.10.2019 11:39)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 12.11.2019 13:48)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 12.11.2019 08:51)