Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 14:44)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 08:58)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 08:57)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 09.06.2022 11:50)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 14:41)