Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.11.2018 14:00)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 02.11.2018 09:12)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 08.08.2018 07:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 06.11.2018 10:15)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 13.11.2018 12:08)