Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 11:14)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.04.2019 12:58)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 21.05.2019 12:31)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 21.05.2019 12:45)