Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за лечење и рахабилитацију Нишка Бања, НИШ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.11.2017)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.11.2017)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 07.11.2017)

- МР преглед мускулоскелетног система
(датум последње промене на листи: 07.11.2017)