Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар НИШ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 09:38)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 12:22)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 22.06.2022 09:03)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 09:49)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 22.06.2022 09:03)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 17:59)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 18:02)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 17.06.2022 17:11)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 10.06.2022 11:51)