Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар НИШ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 13:30)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 08:29)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 20.09.2021 10:29)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 08:58)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 20.09.2021 10:30)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 10:55)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2021 09:46)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.09.2021 23:34)