Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 07:43)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 24.05.2022 10:34)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 10:15)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 10:19)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 10:09)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.06.2022 11:14)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 11:46)