Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2020 14:07)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2020 14:09)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.01.2020 13:55)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2020 08:30)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.01.2020 14:09)