Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.08.2019 07:52)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.08.2019 13:53)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.08.2019 07:57)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.08.2019 08:30)