Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.10.2019 08:31)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.10.2019 08:36)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 15.10.2019 10:24)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 18.10.2019 09:12)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.10.2019 08:44)