Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 17.06.2020 14:27)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 17.06.2020 14:28)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 13.04.2020 10:59)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2021 09:05)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2021 09:03)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 14.11.2020 15:43)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2021 09:05)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 04.12.2019 11:20)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.01.2021 09:06)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 30.12.2020 11:12)