Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 14.06.2019 12:21)

- Катетеризација срца
(датум последње промене на листи: 31.05.2019 15:01)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 14.06.2019 12:17)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 14:44)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 29.05.2019 14:39)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.06.2019 12:25)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.06.2019 07:16)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 07:51)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 18.06.2019 12:20)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.06.2019 12:23)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 17.04.2019 07:56)