Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 16.10.2019 14:30)

- Катетеризација срца
(датум последње промене на листи: 01.10.2019 07:31)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 14.10.2019 14:06)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 14.10.2019 14:01)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 16.10.2019 14:28)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.10.2019 07:45)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.10.2019 07:38)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 07:51)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.10.2019 07:40)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.06.2019 12:24)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 17.10.2019 07:55)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 17.07.2019 11:09)