Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 20.09.2021 09:35)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 10.09.2021 10:31)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 10.09.2021 11:04)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 13.09.2021 11:49)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 12:53)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 12:44)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 02.09.2021 20:14)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 12:38)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.06.2021 07:01)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 12:33)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 09:32)