Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 25.03.2020 07:23)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 25.03.2020 13:43)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 14.02.2020 14:36)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.03.2020 12:45)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.03.2020 11:01)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 20.03.2020 12:45)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 12.03.2020 10:52)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 04.12.2019 11:20)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.03.2020 12:47)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 24.02.2020 13:50)