Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 14:10)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 07:29)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 14.02.2020 14:36)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 06.02.2020 14:33)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.02.2020 08:30)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.02.2020 12:50)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 04.02.2020 07:26)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 19.02.2020 09:03)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 04.12.2019 11:20)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.02.2020 13:45)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 13.11.2019 10:46)