Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 11:13)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 10:01)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 21.06.2022 11:19)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 10:16)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 08:20)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 11:00)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 16.06.2022 07:02)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 10:54)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.06.2022 12:08)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 10:58)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 22.12.2021 10:40)