Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 14.08.2019 14:13)

- Катетеризација срца
(датум последње промене на листи: 31.05.2019 15:01)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 23.08.2019 08:26)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 18.07.2019 13:04)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 20.08.2019 14:18)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.08.2019 15:42)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.08.2019 07:47)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 07:51)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 22.08.2019 15:43)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.06.2019 12:24)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 22.08.2019 15:42)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 17.07.2019 11:09)