Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 27.12.2021 13:21)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 27.12.2021 13:18)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 09.12.2021 13:39)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 27.12.2021 13:21)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.01.2022 12:20)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.01.2022 12:18)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 02.09.2021 20:14)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 10.01.2022 11:08)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.06.2021 07:01)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 10.01.2022 12:18)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 22.12.2021 10:40)