Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 13:32)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 23.06.2022 11:29)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.06.2022 11:10)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 31.05.2022 10:32)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 16.06.2022 11:28)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 16.06.2022 11:21)

- ЦТ преглед главе
(датум последње промене на листи: 14.06.2022 10:56)