Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 13.01.2022 11:09)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 05.01.2022 10:01)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2022 17:52)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2022 17:57)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 04.01.2022 11:20)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 30.12.2021 07:19)