Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 16.03.2020 13:14)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 16.03.2020 13:18)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 16.03.2020 13:19)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.03.2020 08:12)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.03.2020 08:13)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 04.12.2019 12:06)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 25.03.2020 08:11)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 25.03.2020 08:11)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.03.2020 00:10)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 29.01.2020 10:43)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 05.03.2020 09:50)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 18.03.2020 08:00)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 30.03.2020 11:36)