Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 18.03.2019 11:44)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 13.03.2019 10:08)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 27.02.2019 13:48)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.03.2019 11:54)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.03.2019 12:59)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 04.03.2019 10:18)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 14.03.2019 13:19)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.02.2019 12:36)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.03.2019 11:47)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 02.11.2018 10:54)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 31.08.2018 08:24)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 29.01.2019 09:52)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.02.2019 12:39)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 18.03.2019 13:49)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 19.02.2019 09:27)