Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 12:21)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 12:08)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 13:07)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.05.2019 08:37)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 08:47)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 13.05.2019 10:23)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 10:19)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.05.2019 11:03)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 07:57)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 06.05.2019 10:53)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 14.05.2019 10:05)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 29.01.2019 09:52)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 14.05.2019 11:42)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 13:50)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 27.03.2019 13:40)