Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 10:36)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 10:06)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.01.2022 09:38)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 11.01.2022 11:12)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 12.02.2021 10:26)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 19.01.2022 09:38)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 19.01.2022 09:42)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 11:02)