Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 12:17)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 29.10.2019 12:22)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 12:22)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 13:47)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 13:03)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 12:32)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 14.11.2019 08:32)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 12:43)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 13:05)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 16.10.2019 10:30)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 09:04)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 13:19)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 14.08.2019 08:34)