Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 12.01.2021 11:47)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 12.01.2021 11:49)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2021 19:04)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.01.2021 09:04)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 18.01.2021 08:52)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 22.01.2021 09:03)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 22.01.2021 09:02)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 20.01.2021 10:00)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 21.01.2021 12:58)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 28.12.2020 15:02)