Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 11:10)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 12.09.2019 09:32)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.09.2019 10:49)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 11:51)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 11:14)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 11:51)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 11:53)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 02.08.2019 12:24)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 11:51)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 01.08.2019 10:28)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 16.08.2019 08:12)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 09:04)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 11:50)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 19.08.2019 15:01)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 14.08.2019 08:34)