Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 12.05.2020 09:53)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 16.03.2020 13:18)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 16.03.2020 13:19)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.05.2020 11:54)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.05.2020 14:03)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 16.05.2020 14:06)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 16.05.2020 14:06)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 11.05.2020 08:16)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 11.05.2020 08:21)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 27.05.2020 09:19)