Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 21.09.2020 11:09)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 24.09.2020 10:42)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.10.2020 13:35)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 26.10.2020 13:28)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 26.10.2020 13:27)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.10.2020 13:36)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.10.2020 13:41)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 10.08.2020 01:11)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 27.10.2020 11:34)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.10.2020 23:33)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 08:13)