Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 17.09.2021 15:17)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 17.09.2021 15:19)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 17.09.2021 15:22)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 17.09.2021 15:20)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.09.2021 12:30)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.09.2021 12:29)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 28.07.2021 10:36)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 21.09.2021 12:23)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 21.09.2021 12:27)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 13:34)