Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 03.08.2020 20:50)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 30.06.2020 10:23)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.07.2020 16:20)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.07.2020 16:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 24.07.2020 16:06)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.07.2020 16:23)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 11.05.2020 08:16)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 26.07.2020 12:11)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 03.08.2020 21:05)