Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 12:26)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 20.02.2020 10:03)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 07.02.2020 11:46)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 12:13)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.02.2020 13:12)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 10:28)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 04.12.2019 12:06)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 18.02.2020 13:11)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 10:27)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 10:28)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 29.01.2020 10:43)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 16.10.2019 10:30)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 09:04)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 13:58)