Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 11:15)

- Катетеризација срца
(датум последње промене на листи: 14.06.2022 11:15)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 15.06.2022 11:46)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 27.05.2022 10:48)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.06.2022 09:45)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.06.2022 12:33)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.04.2022 13:35)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 14.06.2022 13:27)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.06.2022 13:35)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.03.2022 13:56)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.06.2022 09:46)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 12:38)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 21.04.2022 09:41)