Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 13:36)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 10.07.2019 09:59)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.07.2019 11:04)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.07.2019 08:18)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 08.07.2019 11:15)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 10:36)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 03.07.2019 09:52)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 10:41)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 17.06.2019 09:56)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 17.07.2019 12:22)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 29.01.2019 09:52)

- Уградња интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 09:04)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 15:13)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 27.03.2019 13:40)