Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 13:56)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 01.07.2020 13:40)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 13:47)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 12:38)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 25.06.2020 09:31)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 14:09)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 09:20)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 29.06.2020 13:31)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 29.06.2020 13:12)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 08:59)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 29.06.2020 13:17)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.06.2020 13:53)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 08:55)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 19.06.2020 10:26)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 03.07.2020 12:34)