Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 14:00)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 07:37)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 12:09)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 23.06.2022 13:37)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 14:50)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 23.06.2022 14:49)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.06.2022 11:02)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.06.2022 10:27)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 16.05.2022 12:02)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 15.06.2022 10:27)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 15.06.2022 10:28)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.04.2022 08:37)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 22.06.2022 09:04)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 15.06.2022 10:26)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.06.2022 16:29)