Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа



- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 15:02)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 12:53)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 13:46)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 25.09.2020 08:42)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 25.09.2020 08:36)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 14:09)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 12:48)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 11:21)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 10.07.2020 07:19)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 11:26)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 12:33)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.06.2020 13:53)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 12:53)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 21.09.2020 10:05)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.09.2020 12:02)