Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 13:01)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 12:22)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 12:31)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 10:33)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 10:02)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 13:01)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.09.2019 11:49)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.09.2019 12:23)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 26.08.2019 14:16)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.09.2019 12:19)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.09.2019 11:22)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 01.08.2019 10:22)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 10:26)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 25.06.2019 11:43)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 03.05.2019 12:33)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 18.09.2019 12:59)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 28.11.2018 09:14)