Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 13:44)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 18.07.2019 11:00)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 11:42)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 17.07.2019 09:38)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 17.07.2019 09:21)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 10:45)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 13:41)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 12.07.2019 09:42)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 15.07.2019 08:01)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 18.07.2019 14:02)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.07.2019 10:03)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 26.03.2019 11:06)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 13:43)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 25.06.2019 11:43)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 03.05.2019 12:33)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 19.07.2019 12:23)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 28.11.2018 09:14)