Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 27.03.2020 14:21)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 27.03.2020 14:17)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 30.03.2020 09:48)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 27.03.2020 13:59)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 23.03.2020 14:50)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 30.03.2020 09:53)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2020 12:50)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2020 12:30)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 30.03.2020 07:55)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2020 13:44)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 09.10.2019 12:37)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.03.2020 09:10)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 19.02.2020 12:53)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 27.03.2020 07:25)