Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 12:20)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 11:13)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 11:31)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 09:56)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 10:11)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 23.09.2021 14:31)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 11:40)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.08.2021 12:16)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 15.07.2021 08:24)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2021 13:26)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 11:28)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2021 07:29)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 11:21)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 13.08.2021 08:18)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 16.10.2020 12:49)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.09.2021 13:08)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 13.08.2021 12:11)