Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 14:06)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 13:31)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 14:52)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 07.02.2020 13:01)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 07.02.2020 12:44)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 15:01)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.02.2020 12:09)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.02.2020 08:25)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 27.01.2020 10:17)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 19.02.2020 13:42)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 09.10.2019 12:37)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 10:33)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 19.02.2020 12:53)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 21.02.2020 13:21)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 28.11.2018 09:14)