Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 13:28)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 23.05.2019 13:33)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 14:44)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 09:22)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 09:17)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 14:48)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.05.2019 14:40)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.05.2019 13:47)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 10.05.2019 09:56)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 21.05.2019 13:38)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.12.2018 12:19)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 26.03.2019 11:06)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 21.05.2019 13:50)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 16.04.2019 08:44)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 03.05.2019 12:33)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.05.2019 12:56)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 28.11.2018 09:14)