Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 14:37)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 10:27)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 13:01)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 14.11.2019 12:14)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 12:55)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 13:02)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 13:14)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.11.2019 11:03)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 04.11.2019 08:53)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 14.11.2019 09:58)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.12.2018 12:19)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 09.10.2019 12:37)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 14.11.2019 09:43)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 16.04.2019 08:44)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 04.10.2019 09:51)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 15.11.2019 15:00)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 28.11.2018 09:14)