Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 11:14)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 19.01.2022 13:15)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 19.01.2022 14:41)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 19.01.2022 12:12)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 19.01.2022 12:18)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 11:50)

- Уградња вештачких валвула
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 09.12.2021 11:05)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 09:02)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.01.2022 08:48)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 05.01.2022 09:43)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 05.01.2022 07:57)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 18.01.2022 11:24)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.01.2022 07:25)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 10:17)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 05.01.2022 07:58)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 17.01.2022 07:27)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 20.01.2022 10:29)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 08.12.2021 09:59)