Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 05.04.2021 08:34)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.04.2021 09:26)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 07.04.2021 09:29)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 13.04.2021 10:03)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 22.01.2021 13:37)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 18.02.2021 08:51)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 12.04.2021 08:02)