Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа



- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.01.2021 08:32)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.01.2021 08:33)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 18.01.2021 08:33)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 19.01.2021 14:06)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 16.11.2020 09:29)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.08.2020 10:59)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 20.01.2021 12:37)

- ЦТ преглед грудног коша
(датум последње промене на листи: 22.12.2020 12:49)