Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.05.2019 11:16)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 11.04.2019 13:45)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 28.05.2019 13:54)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 06.06.2019 11:06)