Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.01.2020 10:08)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 20.12.2019 11:07)