Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа



- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.08.2019 09:31)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 06.06.2019 11:06)