Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРБАС

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРБАС


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0301958*****8 07.02.2020 09.06.2020
2 2704959*****6 28.01.2020 11.06.2020
3 1307955*****0 09.03.2020 16.06.2020
4 1009956*****5 28.01.2020 19.06.2020
5 1909962*****5 18.05.2020 23.06.2020
6 0406962*****1 06.12.2019 24.06.2020
7 2403969*****5 02.03.2020 07.07.2020
8 0502964*****9 19.02.2020 09.07.2020
9 2703956*****4 17.09.2019 16.07.2020
10 2104957*****1 15.01.2020 22.07.2020
11 0801965*****2 16.12.2019 23.07.2020
12 0803966*****6 14.01.2020 23.07.2020
13 2809960*****5 14.02.2020 31.07.2020