Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРБАС

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРБАС


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1808941*****7 22.10.2019 17.03.2021
2 1909944*****0 30.09.2020 25.03.2021
3 2403944*****5 12.11.2019 30.03.2021
4 1108943*****2 16.03.2020 05.04.2021
5 2302943*****9 27.10.2020 09.04.2021
6 1507941*****3 28.02.2020 13.04.2021
7 0410940*****1 28.09.2020 13.04.2021
8 1111945*****3 06.11.2020 10.05.2021
9 1512939*****5 08.10.2019 13.05.2021
10 1308940*****8 03.12.2019 01.06.2021
11 0506944*****3 10.12.2019 03.06.2021
12 2804945*****7 19.02.2020 04.06.2021
13 1203944*****4 26.06.2020 08.06.2021
14 2512931*****1 27.01.2020 10.06.2021
15 2203946*****7 21.10.2020 29.06.2021
16 2101939*****5 13.11.2020 29.06.2021
17 0508945*****8 22.02.2021 02.09.2021