Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРБАС

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРБАС


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1308940*****8 03.12.2019 09.06.2020
2 2403944*****5 12.11.2019 10.06.2020
3 1512939*****5 08.10.2019 11.06.2020
4 2804945*****7 19.02.2020 18.06.2020
5 2512931*****1 27.01.2020 25.06.2020
6 1507941*****3 28.02.2020 26.06.2020
7 1808941*****7 22.10.2019 30.06.2020
8 0410943*****2 28.01.2020 30.06.2020
9 0506944*****3 10.12.2019 06.07.2020
10 1108943*****2 16.03.2020 29.07.2020