Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРБАС

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРБАС


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1203944*****4 26.06.2020 15.11.2021
2 0508945*****8 22.02.2021 02.12.2021
3 1504946*****5 04.08.2021 06.12.2021
4 2607943*****8 10.08.2021 06.12.2021
5 0706945*****6 21.04.2021 14.12.2021
6 0405952*****3 10.09.2021 15.12.2021
7 1301944*****7 04.03.2021 22.12.2021
8 1808941*****7 22.10.2019 10.01.2022
9 1512939*****5 08.10.2019 03.02.2022
10 1308940*****8 03.12.2019 14.02.2022
11 2511945*****8 05.07.2021 22.02.2022
12 1507941*****3 28.02.2020 24.02.2022
13 2607936*****5 01.07.2021 24.02.2022
14 1010939*****2 23.08.2021 08.03.2022
15 1909944*****0 06.09.2021 14.03.2022
16 1601949*****1 10.09.2021 24.03.2022
17 0506944*****3 10.12.2019 29.03.2022
18 2308953*****8 10.09.2021 29.03.2022