Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРБАС

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРБАС


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0801947*****3 10.12.2019 12.06.2020
2 1808950*****7 08.10.2019 16.06.2020
3 2502951*****7 21.01.2020 18.06.2020
4 2603950*****2 03.03.2020 18.06.2020
5 2908953*****1 29.10.2019 23.06.2020
6 1006950*****5 13.12.2019 25.06.2020
7 0310949*****8 01.10.2019 02.07.2020
8 1409950*****4 14.02.2020 02.07.2020
9 2411953*****4 17.12.2019 09.07.2020
10 1110951*****3 25.09.2019 10.07.2020
11 2901947*****1 29.11.2019 10.07.2020
12 2004952*****4 22.11.2019 13.07.2020
13 3103948*****1 04.11.2019 15.07.2020
14 0312949*****6 04.02.2020 21.07.2020
15 0608947*****8 13.03.2020 22.07.2020
16 1201948*****6 06.03.2020 24.07.2020
17 0501952*****2 20.09.2019 27.07.2020
18 0607946*****5 21.02.2020 28.07.2020
19 0409949*****3 05.03.2020 03.09.2020