Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0101954*****0 04.02.2019 20.08.2019
2 1209949*****1 17.05.2019 28.08.2019
3 0908951*****6 23.07.2019 28.08.2019
4 0108969*****0 18.07.2019 30.08.2019
5 2310000*****0 31.07.2019 30.08.2019
6 0607971*****1 28.06.2019 03.09.2019
7 1109980*****0 13.03.2019 09.09.2019
8 1608990*****6 20.03.2019 12.09.2019
9 2706988*****1 06.03.2019 23.09.2019
10 2001956*****2 07.03.2019 25.09.2019
11 0208975*****5 08.08.2019 11.10.2019
12 0101961*****0 10.07.2019 14.10.2019
13 2903965*****7 19.07.2019 30.10.2019
14 3003976*****6 24.06.2019 07.11.2019
15 1707951*****5 16.08.2019 11.12.2019
16 2609958*****1 20.06.2019 16.12.2019
17 3012002*****0 01.07.2019 25.12.2019
18 2607961*****8 26.06.2019 26.12.2019
19 3004983*****0 16.08.2019 13.01.2020