Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0606965*****3 12.11.2019 27.05.2020
2 2307953*****4 13.12.2019 27.05.2020
3 1105970*****9 13.05.2020 28.05.2020
4 1903948*****5 21.05.2020 29.05.2020
5 3001957*****3 29.01.2020 01.06.2020
6 1211973*****8 06.03.2020 01.06.2020
7 0905976*****7 14.11.2019 09.06.2020
8 1207963*****8 04.03.2020 09.06.2020
9 0112961*****0 12.11.2019 10.06.2020
10 2707978*****1 12.05.2020 10.06.2020
11 0210981*****3 04.02.2020 11.06.2020
12 0701976*****4 05.02.2020 15.06.2020
13 2004963*****7 06.03.2020 15.06.2020
14 0108965*****5 06.02.2020 17.06.2020
15 0303972*****5 24.02.2020 22.06.2020
16 0602967*****7 05.11.2019 23.06.2020
17 2109952*****6 08.02.2020 23.06.2020
18 0808955*****1 13.03.2020 23.06.2020
19 0412966*****1 26.12.2019 25.06.2020
20 1410962*****7 19.02.2020 03.07.2020
21 1311964*****9 05.12.2019 06.07.2020
22 1403979*****8 31.01.2020 07.07.2020
23 3004959*****4 06.11.2019 10.07.2020
24 0803960*****5 27.02.2020 10.07.2020
25 2310000*****0 14.02.2020 13.07.2020
26 2508969*****0 03.03.2020 13.07.2020
27 1304963*****4 21.02.2020 14.07.2020
28 1204956*****7 11.03.2020 14.07.2020
29 2004957*****6 05.03.2020 16.07.2020
30 0205980*****2 05.03.2020 17.07.2020
31 0505994*****1 10.03.2020 22.07.2020