Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2001956*****2 07.03.2019 28.10.2019
2 2903965*****7 19.07.2019 30.10.2019
3 0210977*****9 19.08.2019 06.11.2019
4 1112967*****1 27.08.2019 06.11.2019
5 3003976*****6 24.06.2019 07.11.2019
6 0103954*****8 20.09.2019 15.11.2019
7 0408990*****3 15.10.2019 15.11.2019
8 0403948*****3 23.09.2019 18.11.2019
9 1105970*****9 16.10.2019 21.11.2019
10 3008977*****6 27.09.2019 22.11.2019
11 1306953*****5 23.09.2019 28.11.2019
12 1707951*****5 16.08.2019 11.12.2019
13 2609958*****1 20.06.2019 16.12.2019
14 1005955*****0 18.10.2019 18.12.2019
15 3012002*****0 01.07.2019 25.12.2019
16 2607961*****8 26.06.2019 26.12.2019
17 3004983*****0 16.08.2019 13.01.2020
18 2809963*****5 01.10.2019 17.01.2020
19 0603975*****8 28.08.2019 22.01.2020
20 2803985*****2 28.08.2019 22.01.2020
21 2308954*****5 14.09.2019 11.02.2020
22 2110953*****9 17.09.2019 13.02.2020
23 0207968*****6 17.09.2019 20.02.2020
24 0907966*****3 16.09.2019 28.02.2020