Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1805970*****3 23.09.2021 26.10.2021
2 2811971*****5 27.08.2021 28.10.2021
3 1008948*****5 21.07.2021 01.11.2021
4 2707978*****1 07.09.2021 17.11.2021
5 1504972*****0 28.09.2021 17.11.2021
6 1305977*****1 07.09.2021 26.11.2021
7 1502962*****9 17.08.2021 06.12.2021
8 1605971*****1 15.09.2021 09.12.2021
9 0803993*****4 26.10.2021 14.01.2022