Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2005946*****5 07.06.2019 24.07.2019
2 1304989*****9 25.06.2019 26.07.2019
3 1811983*****9 26.06.2019 29.07.2019
4 3103956*****3 25.01.2019 01.08.2019
5 1207955*****6 12.04.2019 07.08.2019
6 1903949*****8 31.01.2019 12.08.2019
7 0705965*****0 04.07.2019 12.08.2019
8 1804996*****3 12.06.2019 13.08.2019
9 0904980*****9 26.06.2019 13.08.2019
10 2108969*****2 22.05.2019 14.08.2019
11 1005964*****5 27.06.2019 16.08.2019
12 0101954*****0 04.02.2019 20.08.2019
13 1209949*****1 17.05.2019 28.08.2019
14 0108969*****0 18.07.2019 30.08.2019
15 0607971*****1 28.06.2019 03.09.2019
16 1109980*****0 13.03.2019 09.09.2019
17 1608990*****6 20.03.2019 12.09.2019
18 2706988*****1 06.03.2019 23.09.2019
19 2001956*****2 07.03.2019 25.09.2019
20 0101961*****0 10.07.2019 14.10.2019
21 2903965*****7 19.07.2019 30.10.2019
22 3003976*****6 24.06.2019 07.11.2019
23 2609958*****1 20.06.2019 16.12.2019
24 3012002*****0 01.07.2019 25.12.2019
25 2607961*****8 26.06.2019 26.12.2019