Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2104952*****5 28.01.2021 02.03.2021
2 1502962*****9 22.02.2021 02.03.2021
3 2107945*****6 28.01.2021 04.03.2021
4 0510957*****2 05.02.2021 04.03.2021
5 1002947*****8 23.02.2021 05.03.2021
6 0410968*****6 26.02.2021 08.03.2021
7 1008990*****9 17.02.2021 10.03.2021
8 1304000*****2 25.02.2021 11.03.2021
9 0809956*****5 28.01.2021 12.03.2021
10 0309940*****8 17.02.2021 22.03.2021
11 1604966*****1 19.02.2021 23.03.2021
12 1711961*****7 23.02.2021 23.03.2021
13 1501950*****8 27.01.2021 25.03.2021
14 1005948*****4 26.02.2021 01.04.2021
15 2605961*****4 23.02.2021 06.05.2021
16 2701971*****5 03.02.2021 01.06.2021