Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3004959*****4 06.11.2019 10.07.2020
2 2310000*****0 14.02.2020 10.07.2020
3 0803960*****5 27.02.2020 10.07.2020
4 0112961*****0 12.11.2019 13.07.2020
5 2508969*****0 03.03.2020 13.07.2020
6 1204956*****7 11.03.2020 14.07.2020
7 2202997*****0 02.07.2020 14.07.2020
8 2004957*****6 05.03.2020 16.07.2020
9 2401977*****2 02.07.2020 16.07.2020
10 0205980*****2 05.03.2020 17.07.2020
11 1209977*****6 18.06.2020 17.07.2020
12 2012990*****8 18.06.2020 17.07.2020
13 1207963*****8 04.03.2020 22.07.2020
14 0505994*****1 10.03.2020 22.07.2020
15 1712972*****0 23.06.2020 29.07.2020
16 3001957*****3 29.01.2020 30.07.2020
17 1504972*****0 30.06.2020 30.07.2020
18 2307953*****4 13.12.2019 03.08.2020
19 3004966*****6 26.06.2020 03.08.2020
20 0905976*****7 14.11.2019 05.08.2020
21 0703957*****5 01.07.2020 06.08.2020
22 2306941*****2 02.07.2020 06.08.2020
23 1501973*****3 10.06.2020 07.08.2020
24 0606965*****3 12.11.2019 26.08.2020
25 0212962*****0 17.06.2020 09.09.2020
26 1501950*****8 08.06.2020 11.09.2020
27 1311964*****9 05.12.2019 21.09.2020
28 0602967*****7 05.11.2019 02.10.2020
29 2109952*****6 08.02.2020 09.10.2020
30 0303972*****5 24.02.2020 13.10.2020
31 1305977*****1 12.06.2020 23.10.2020
32 0302974*****7 01.07.2020 11.12.2020