Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед дојки


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1711963*****0 09.02.2021 02.03.2021
2 1209972*****9 19.02.2021 02.03.2021
3 0109958*****5 23.02.2021 02.03.2021
4 0306996*****4 24.02.2021 02.03.2021
5 2905954*****8 24.02.2021 02.03.2021
6 2701979*****2 28.01.2021 03.03.2021
7 1110962*****1 08.02.2021 03.03.2021
8 2610961*****9 09.02.2021 03.03.2021
9 1512970*****6 18.02.2021 03.03.2021
10 1906975*****4 19.02.2021 09.03.2021
11 2011961*****4 01.02.2021 10.03.2021
12 2104970*****2 03.02.2021 10.03.2021
13 2010951*****0 10.02.2021 16.03.2021
14 0708961*****8 10.02.2021 16.03.2021
15 2606976*****2 05.02.2021 17.03.2021
16 2902988*****4 04.02.2021 30.03.2021
17 2602955*****9 04.02.2021 31.03.2021
18 0606978*****4 26.02.2021 31.03.2021
19 3101972*****9 04.02.2021 13.04.2021
20 2703968*****0 17.02.2021 14.04.2021
21 0304972*****3 12.02.2021 19.04.2021
22 2402978*****2 22.02.2021 05.05.2021
23 0608954*****6 09.02.2021 12.05.2021
24 0407982*****2 19.02.2021 12.05.2021
25 1506983*****5 25.01.2021 26.05.2021
26 1004981*****1 12.02.2021 09.06.2021
27 1509977*****1 27.01.2021 23.06.2021
28 2010983*****4 05.02.2021 23.06.2021
29 0308967*****5 26.02.2021 23.06.2021
30 2402954*****9 29.01.2021 30.06.2021
31 2603970*****9 01.02.2021 30.06.2021
32 0310972*****6 09.02.2021 30.06.2021
33 3005978*****7 12.02.2021 30.06.2021