Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3011950*****2 11.02.2021 11.03.2021
2 0805945*****5 11.02.2021 11.03.2021
3 2003949*****5 11.02.2021 11.03.2021
4 2612954*****3 11.02.2021 11.03.2021
5 1806961*****7 11.02.2021 12.03.2021
6 0207946*****9 11.02.2021 12.03.2021
7 1010973*****8 11.02.2021 12.03.2021
8 1611948*****9 11.02.2021 12.03.2021
9 1703961*****1 11.02.2021 12.03.2021
10 0911971*****3 11.02.2021 15.03.2021
11 0509962*****7 11.02.2021 15.03.2021
12 0611974*****3 17.02.2021 22.03.2021
13 0501956*****6 12.02.2021 26.03.2021
14 1301938*****6 12.02.2021 26.03.2021
15 0110946*****7 12.02.2021 26.03.2021
16 1704980*****7 12.02.2021 26.03.2021
17 0109957*****5 12.02.2021 26.03.2021
18 2302950*****8 12.02.2021 26.03.2021
19 0302949*****2 12.02.2021 26.03.2021
20 1612984*****4 12.02.2021 29.03.2021
21 2510968*****5 12.02.2021 29.03.2021
22 1101955*****9 12.02.2021 29.03.2021
23 2307967*****0 12.02.2021 29.03.2021
24 2607961*****7 12.02.2021 29.03.2021
25 0707982*****8 12.02.2021 29.03.2021