Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2611947*****9 31.08.2021 04.11.2021
2 2912973*****5 02.09.2021 11.11.2021
3 1410950*****1 30.08.2021 25.11.2021
4 2802972*****1 23.07.2021 29.11.2021
5 2204961*****1 13.09.2021 10.12.2021
6 1811949*****1 19.08.2021 13.01.2022
7 2204958*****9 08.10.2021 19.01.2022
8 0804957*****5 08.10.2021 27.01.2022