Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2003955*****8 13.03.2020 23.07.2020
2 2912973*****5 27.08.2019 13.08.2020
3 2301991*****4 08.01.2020 18.08.2020
4 3012957*****4 20.05.2020 20.08.2020