Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Војводине, НОВИ САД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Војводине, НОВИ САД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1303951*****4 02.10.2019 29.12.2021
2 0109948*****8 14.08.2017 13.04.2022
3 3108941*****8 07.10.2019 18.04.2022
4 0307948*****1 30.05.2017 16.05.2022
5 0101946*****5 17.09.2018 18.05.2022
6 1907954*****4 29.06.2017 25.05.2022
7 1505939*****9 17.02.2017 08.06.2022
8 2404957*****8 03.09.2021 14.09.2022
9 1109960*****8 14.08.2017 12.10.2022