Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Војводине, НОВИ САД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Војводине, НОВИ САД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0109948*****8 14.08.2017 07.04.2021
2 0307948*****1 30.05.2017 13.04.2021
3 1907954*****4 29.06.2017 03.05.2021
4 0101946*****5 17.09.2018 10.05.2021
5 3108941*****8 07.10.2019 21.06.2021
6 1505939*****9 17.02.2017 25.08.2021
7 1109960*****8 14.08.2017 29.09.2021
8 1303951*****4 02.10.2019 29.12.2021