Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Војводине, НОВИ САД

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Војводине, НОВИ САД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0705957*****2 19.10.2020 26.11.2021
2 2805955*****2 27.09.2018 30.11.2021
3 0910956*****4 14.01.2020 11.01.2022
4 0610958*****1 16.04.2021 12.04.2022
5 1006951*****6 04.06.2021 13.04.2022
6 1702950*****9 04.06.2021 18.05.2022
7 2202952*****4 04.11.2020 12.09.2022