Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Војводине, НОВИ САД

Интервенција: МР преглед дојки


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Војводине, НОВИ САД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2308970*****5 14.12.2020 11.03.2021
2 0109985*****9 22.10.2020 12.03.2021
3 1706978*****0 23.02.2021 18.03.2021
4 0207956*****1 25.02.2021 18.03.2021
5 1010993*****0 26.02.2021 18.03.2021
6 1704957*****9 24.07.2020 22.04.2021
7 0210979*****2 18.11.2020 29.04.2021
8 0909976*****5 05.02.2021 13.05.2021
9 1902968*****4 22.02.2021 20.05.2021
10 1604987*****0 22.02.2021 20.05.2021