Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2502940*****5 13.06.2019 12.11.2021
2 1504943*****7 17.06.2019 12.11.2021
3 0112941*****7 15.07.2019 12.11.2021
4 2812941*****4 07.08.2019 12.11.2021
5 1507941*****1 08.08.2019 13.11.2021
6 0209939*****3 08.08.2019 19.11.2021
7 1005944*****2 26.08.2019 19.11.2021
8 2303947*****2 16.10.2019 26.11.2021
9 1511943*****4 02.12.2019 26.11.2021
10 1701942*****1 12.12.2019 03.12.2021
11 0412937*****3 24.01.2020 03.12.2021
12 0803956*****7 21.09.2020 09.01.2022
13 1204948*****4 13.03.2020 10.01.2022
14 3011937*****2 15.03.2020 14.01.2022
15 1001944*****8 16.07.2020 22.01.2022
16 0706945*****7 18.07.2020 24.01.2022
17 2008938*****1 22.10.2020 26.01.2022
18 1008953*****4 01.12.2020 30.01.2022
19 2009942*****9 01.05.2021 31.01.2022
20 0704943*****0 03.05.2021 01.02.2022
21 1508940*****0 02.06.2021 02.02.2022
22 0403945*****8 03.06.2021 03.02.2022
23 3005946*****8 04.06.2021 04.02.2022
24 1507949*****7 01.07.2021 05.02.2022
25 0505942*****0 22.07.2021 06.02.2022
26 0208939*****9 23.07.2021 07.02.2022
27 2608939*****5 24.07.2021 08.02.2022
28 1001942*****4 20.08.2021 09.02.2022
29 2410948*****2 01.09.2021 09.02.2022
30 0508944*****3 02.09.2021 10.02.2022
31 2601943*****0 08.09.2021 11.02.2022
32 2401944*****5 08.09.2021 12.02.2022
33 2812946*****6 09.09.2021 13.02.2022
34 1506942*****4 10.09.2021 14.02.2022