Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1210943*****6 16.04.2019 01.06.2020
2 1109938*****9 04.05.2019 08.06.2020
3 2502940*****5 13.06.2019 15.06.2020
4 1504943*****7 17.06.2019 15.06.2020
5 0112941*****7 15.07.2019 15.06.2020
6 2812941*****4 07.08.2019 15.06.2020
7 1507941*****1 08.08.2019 16.06.2020
8 0209939*****3 08.08.2019 22.06.2020
9 1005944*****2 26.08.2019 22.06.2020
10 2303947*****2 16.10.2019 29.06.2020
11 1511943*****4 02.12.2019 29.06.2020
12 2203942*****1 06.12.2019 06.07.2020
13 1701942*****1 12.12.2019 06.07.2020
14 0412937*****3 24.01.2020 06.07.2020
15 0508944*****3 12.07.2019 10.08.2020
16 0104944*****8 27.01.2020 11.08.2020
17 2304947*****4 06.02.2020 12.08.2020
18 1204948*****4 13.03.2020 13.08.2020
19 1412942*****4 14.03.2020 14.08.2020
20 3011937*****2 15.03.2020 17.08.2020
21 0701949*****0 18.05.2020 18.08.2020
22 2503943*****3 19.05.2020 19.08.2020