Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2502940*****5 13.06.2019 26.05.2021
2 1504943*****7 17.06.2019 26.05.2021
3 0112941*****7 15.07.2019 26.05.2021
4 2812941*****4 07.08.2019 26.05.2021
5 1507941*****1 08.08.2019 27.05.2021
6 0209939*****3 08.08.2019 02.06.2021
7 1005944*****2 26.08.2019 02.06.2021
8 2303947*****2 16.10.2019 09.06.2021
9 1511943*****4 02.12.2019 09.06.2021
10 1701942*****1 12.12.2019 16.06.2021
11 0412937*****3 24.01.2020 16.06.2021
12 0803956*****7 21.09.2020 23.07.2021
13 1204948*****4 13.03.2020 24.07.2021
14 3011937*****2 15.03.2020 28.07.2021
15 2503943*****3 19.05.2020 30.07.2021
16 1909948*****1 12.06.2020 03.08.2021
17 0102953*****8 13.06.2020 03.08.2021
18 1001944*****8 16.07.2020 05.08.2021
19 1201941*****7 17.07.2020 06.08.2021
20 0210941*****7 17.07.2020 06.08.2021
21 0706945*****7 18.07.2020 07.08.2021
22 2612949*****9 06.10.2020 08.08.2021
23 2008938*****1 22.10.2020 09.08.2021
24 1109940*****9 29.10.2020 10.08.2021
25 1509942*****0 30.10.2020 11.08.2021
26 2710956*****4 02.11.2020 12.08.2021
27 1008953*****4 01.12.2020 13.08.2021