Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0103950*****4 09.03.2019 16.12.2021
2 1311946*****8 23.09.2019 16.12.2021
3 2606948*****9 05.04.2019 13.01.2022
4 0601941*****8 17.06.2019 13.01.2022
5 0510946*****1 25.01.2020 13.01.2022
6 2102953*****6 25.01.2020 15.01.2022
7 1603951*****6 25.01.2020 20.01.2022
8 0908944*****6 26.01.2020 20.01.2022
9 0501943*****2 29.01.2020 20.01.2022
10 0101962*****6 26.01.2020 21.01.2022
11 1506941*****6 27.01.2020 22.01.2022
12 1810947*****4 27.01.2020 27.01.2022
13 1503955*****3 28.01.2020 27.01.2022
14 1202960*****4 28.01.2020 27.01.2022
15 2203945*****1 06.02.2020 03.02.2022
16 0412937*****3 06.03.2020 03.02.2022
17 2105946*****4 24.03.2020 05.02.2022
18 2507940*****4 26.03.2020 10.02.2022
19 0307950*****0 20.09.2020 11.02.2022
20 2205947*****9 20.09.2020 12.02.2022
21 2302961*****8 30.09.2020 15.02.2022
22 1001942*****4 30.09.2020 15.02.2022
23 0212951*****4 20.10.2020 15.02.2022
24 0904946*****6 21.10.2020 15.02.2022
25 0403944*****6 22.10.2020 15.02.2022
26 3008959*****0 23.10.2020 15.02.2022
27 0907964*****0 01.05.2021 16.02.2022
28 3103954*****2 15.06.2021 18.02.2022
29 0907953*****4 01.07.2021 19.02.2022
30 2702948*****5 20.08.2021 20.02.2022
31 2507952*****0 21.08.2021 21.02.2022
32 0611959*****6 22.08.2021 22.02.2022
33 1606958*****1 08.09.2021 23.02.2022
34 0212961*****4 09.09.2021 24.02.2022
35 1208954*****8 10.09.2021 25.02.2022
36 1508945*****8 11.09.2021 26.02.2022