Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0103950*****4 09.03.2019 21.04.2021
2 1311946*****8 23.09.2019 21.04.2021
3 1610945*****9 27.02.2019 19.05.2021
4 2606948*****9 05.04.2019 19.05.2021
5 0601941*****8 17.06.2019 19.05.2021
6 0510946*****1 25.01.2020 19.05.2021
7 3004955*****5 08.09.2019 21.05.2021
8 2102953*****6 25.01.2020 21.05.2021
9 1603951*****6 25.01.2020 26.05.2021
10 0908944*****6 26.01.2020 26.05.2021
11 0501943*****2 29.01.2020 26.05.2021
12 0101962*****6 26.01.2020 27.05.2021
13 1506941*****6 27.01.2020 28.05.2021
14 1810947*****4 27.01.2020 02.06.2021
15 1202960*****4 28.01.2020 02.06.2021
16 1503955*****3 28.01.2020 02.06.2021
17 2203945*****1 06.02.2020 09.06.2021
18 0412937*****3 06.03.2020 09.06.2021
19 2105946*****4 24.03.2020 11.06.2021
20 2507940*****4 26.03.2020 16.06.2021
21 0605951*****2 18.09.2020 17.06.2021
22 0307950*****0 20.09.2020 17.06.2021
23 2205947*****9 20.09.2020 18.06.2021
24 1001942*****4 30.09.2020 19.06.2021
25 2302961*****8 30.09.2020 19.06.2021
26 0212951*****4 20.10.2020 20.06.2021
27 0904946*****6 21.10.2020 20.06.2021
28 0403944*****6 22.10.2020 21.06.2021
29 3008959*****0 23.10.2020 21.06.2021