Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1311946*****8 23.09.2019 09.06.2020
2 0103950*****4 09.03.2019 10.06.2020
3 1610945*****9 27.02.2019 08.07.2020
4 2606948*****9 05.04.2019 08.07.2020
5 0601941*****8 17.06.2019 08.07.2020
6 0510946*****1 25.01.2020 08.07.2020
7 3004955*****5 08.09.2019 10.07.2020
8 2102953*****6 25.01.2020 10.07.2020
9 1603951*****6 25.01.2020 13.07.2020
10 0501943*****2 29.01.2020 14.07.2020
11 0503950*****9 26.01.2020 15.07.2020
12 0908944*****6 26.01.2020 15.07.2020
13 0101962*****6 26.01.2020 16.07.2020
14 1506941*****6 27.01.2020 17.07.2020
15 1810947*****4 27.01.2020 20.07.2020
16 1503955*****3 28.01.2020 21.07.2020
17 1202960*****4 28.01.2020 22.07.2020
18 1809957*****4 05.02.2020 24.07.2020
19 2203945*****1 06.02.2020 27.07.2020
20 0412937*****3 06.03.2020 28.07.2020
21 1603951*****9 09.03.2020 28.07.2020
22 2210946*****5 12.03.2020 29.07.2020
23 2710947*****4 23.03.2020 30.07.2020
24 2105946*****4 24.03.2020 31.07.2020
25 1605949*****0 25.03.2020 03.08.2020
26 1008941*****8 25.03.2020 03.08.2020
27 2507940*****4 26.03.2020 03.08.2020