Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2307946*****9 12.02.2020 29.05.2020
2 1202974*****9 06.03.2020 29.05.2020
3 0801936*****5 09.03.2020 29.05.2020
4 1508941*****0 10.03.2020 29.05.2020
5 0506954*****5 10.03.2020 29.05.2020
6 2302947*****9 27.02.2020 04.06.2020
7 0902953*****3 11.02.2020 08.06.2020
8 1206946*****8 13.02.2020 08.06.2020
9 0608953*****6 13.02.2020 08.06.2020
10 0912944*****8 13.02.2020 08.06.2020
11 0502944*****9 04.03.2020 08.06.2020
12 1212958*****0 05.03.2020 08.06.2020
13 2709958*****6 05.03.2020 08.06.2020
14 3005950*****6 05.03.2020 08.06.2020
15 2706947*****3 05.03.2020 08.06.2020
16 3112991*****6 05.03.2020 10.06.2020
17 2908955*****2 06.03.2020 18.06.2020
18 0210965*****6 06.03.2020 25.06.2020
19 1510957*****2 06.03.2020 25.06.2020
20 2408959*****9 22.05.2020 29.06.2020
21 0112946*****7 06.02.2020 30.06.2020
22 1501966*****5 14.02.2020 30.06.2020
23 1308938*****1 18.02.2020 30.06.2020
24 0406963*****6 18.02.2020 30.06.2020
25 2001954*****5 21.02.2020 30.06.2020
26 0707955*****7 05.03.2020 30.06.2020
27 1311940*****1 11.03.2020 30.06.2020
28 1206958*****8 20.05.2020 30.06.2020