Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЛОЗНИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЛОЗНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1004945*****7 20.05.2019 06.10.2020
2 1210952*****3 24.01.2020 12.01.2021
3 1804935*****7 19.02.2019 19.01.2021