Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2003937*****8 10.10.2015 24.11.2017
2 2610933*****2 12.08.2016 21.12.2017
3 0205930*****0 26.01.2016 07.01.2018
4 0809932*****8 30.11.2016 07.01.2018
5 1111933*****0 08.11.2016 16.01.2018
6 1505931*****1 14.08.2017 15.02.2018
7 2303937*****3 15.06.2017 17.02.2018
8 0611943*****8 24.10.2017 24.02.2018
9 1608937*****3 25.05.2017 26.02.2018
10 2103944*****8 27.04.2017 01.03.2018
11 2008939*****0 21.12.2015 06.10.2018