Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0710941*****2 13.06.2018 08.07.2020
2 1501937*****4 07.11.2018 08.07.2020
3 1108940*****0 28.11.2018 29.07.2020
4 0612942*****4 01.03.2019 27.08.2020
5 1209939*****4 12.12.2018 03.09.2020
6 3007942*****2 19.04.2019 16.09.2020
7 0102938*****8 29.03.2019 24.09.2020
8 1211943*****1 27.08.2019 28.01.2021
9 0608940*****6 04.09.2019 04.03.2021
10 2212938*****5 11.09.2019 04.03.2021
11 1708942*****5 30.09.2019 28.03.2021
12 2010943*****1 20.11.2019 05.04.2021
13 2501952*****1 20.11.2019 06.04.2021
14 2207937*****6 26.01.2020 15.05.2021
15 2707944*****8 29.01.2020 17.05.2021
16 0408941*****2 03.03.2020 20.05.2021
17 0304935*****9 01.02.2020 01.06.2021
18 1809946*****9 10.01.2020 12.09.2021