Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0710941*****2 13.06.2018 06.02.2020
2 1501937*****4 07.11.2018 06.02.2020
3 1108940*****0 28.11.2018 27.02.2020
4 0612942*****4 01.03.2019 27.03.2020
5 1209939*****4 12.12.2018 03.04.2020
6 3007942*****2 19.04.2019 16.04.2020
7 0102938*****8 29.03.2019 24.04.2020
8 1810940*****5 17.05.2019 15.05.2020
9 1211943*****1 27.08.2019 28.08.2020
10 2404939*****7 18.09.2019 31.08.2020
11 0608940*****6 04.09.2019 02.10.2020
12 2212938*****5 11.09.2019 02.10.2020
13 1708942*****5 30.09.2019 26.10.2020