Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0710941*****2 13.06.2018 13.04.2021
2 1501937*****4 07.11.2018 13.04.2021
3 1108940*****0 28.11.2018 04.05.2021
4 0612942*****4 01.03.2019 01.06.2021
5 1209939*****4 12.12.2018 08.06.2021
6 3007942*****2 19.04.2019 22.06.2021
7 0806942*****1 28.10.2020 09.08.2021
8 2602949*****1 28.10.2020 23.08.2021
9 1211943*****1 27.08.2019 02.11.2021
10 2212938*****5 11.09.2019 07.12.2021
11 2010943*****1 20.11.2019 10.01.2022
12 2501952*****1 20.11.2019 10.01.2022
13 2207937*****6 26.01.2020 16.02.2022
14 2707944*****8 29.01.2020 21.02.2022
15 0408941*****2 03.03.2020 22.02.2022
16 0304935*****9 01.02.2020 07.03.2022
17 1809946*****9 10.01.2020 20.06.2022