Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0809932*****8 30.11.2016 08.08.2019
2 2103944*****8 27.04.2017 09.09.2019
3 1111933*****0 08.11.2016 20.09.2019
4 2303937*****3 15.06.2017 24.10.2019
5 1505931*****1 14.08.2017 24.10.2019
6 0910939*****5 11.04.2018 07.11.2019
7 1608937*****3 25.05.2017 02.12.2019
8 0611943*****8 24.10.2017 02.12.2019
9 0710941*****2 13.06.2018 03.02.2020
10 1501937*****4 07.11.2018 03.02.2020
11 3001942*****4 14.11.2018 13.02.2020
12 1108940*****0 28.11.2018 24.02.2020
13 0612942*****4 01.03.2019 26.03.2020
14 1209939*****4 12.12.2018 02.04.2020
15 3007942*****2 19.04.2019 14.04.2020
16 0102938*****8 29.03.2019 23.04.2020
17 1604939*****0 16.05.2019 11.05.2020
18 1810940*****5 17.05.2019 14.05.2020