Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0612942*****4 01.03.2019 12.08.2022
2 1211943*****1 27.08.2019 12.10.2022
3 2212938*****5 11.09.2019 16.11.2022
4 2010943*****1 20.11.2019 21.12.2022
5 2707944*****8 29.01.2020 01.02.2023
6 0408941*****2 03.03.2020 01.02.2023
7 0304935*****9 01.02.2020 15.02.2023
8 1505942*****1 02.08.2021 12.04.2023
9 1408941*****1 09.05.2022 18.04.2023
10 2006946*****1 15.07.2022 13.05.2023
11 3007942*****2 19.04.2019 22.05.2023
12 2408946*****6 17.04.2022 30.05.2023
13 1809946*****9 10.01.2020 31.05.2023
14 0806942*****1 28.10.2020 19.06.2023
15 2002947*****8 08.08.2022 22.07.2023