Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0710941*****2 13.06.2018 11.10.2020
2 1501937*****4 07.11.2018 11.10.2020
3 1108940*****0 28.11.2018 01.11.2020
4 0612942*****4 01.03.2019 29.11.2020
5 1209939*****4 12.12.2018 06.12.2020
6 3007942*****2 19.04.2019 20.12.2020
7 0102938*****8 29.03.2019 27.12.2020
8 1211943*****1 27.08.2019 02.05.2021
9 0608940*****6 04.09.2019 06.06.2021
10 2212938*****5 11.09.2019 06.06.2021
11 1708942*****5 30.09.2019 01.07.2021
12 2010943*****1 20.11.2019 08.07.2021
13 2501952*****1 20.11.2019 08.07.2021
14 2207937*****6 26.01.2020 16.08.2021
15 2707944*****8 29.01.2020 19.08.2021
16 0408941*****2 03.03.2020 22.08.2021
17 0304935*****9 01.02.2020 02.09.2021
18 1809946*****9 10.01.2020 16.12.2021