Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1608937*****3 25.05.2017 01.04.2019
2 0611943*****8 24.10.2017 01.04.2019
3 2103944*****8 27.04.2017 08.04.2019
4 2610933*****2 12.08.2016 15.05.2019
5 0809932*****8 30.11.2016 08.07.2019
6 1111933*****0 08.11.2016 20.08.2019
7 2303937*****3 15.06.2017 23.09.2019
8 1505931*****1 14.08.2017 23.09.2019
9 0910939*****5 11.04.2018 07.10.2019
10 0710941*****2 13.06.2018 01.01.2020
11 1501937*****4 07.11.2018 02.01.2020
12 3001942*****4 14.11.2018 13.01.2020
13 1108940*****0 28.11.2018 23.01.2020
14 1707939*****0 08.01.2019 06.02.2020
15 0612942*****4 01.03.2019 24.02.2020
16 1209939*****4 12.12.2018 02.03.2020