Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2003937*****8 10.10.2015 24.01.2018
2 2610933*****2 12.08.2016 20.02.2018
3 0205930*****0 26.01.2016 09.03.2018
4 0809932*****8 30.11.2016 09.03.2018
5 1111933*****0 08.11.2016 18.03.2018
6 0106940*****0 08.11.2017 10.04.2018
7 1505931*****1 14.08.2017 17.04.2018
8 2303937*****3 15.06.2017 19.04.2018
9 0611943*****8 24.10.2017 26.04.2018
10 1608937*****3 25.05.2017 28.04.2018
11 2103944*****8 27.04.2017 01.05.2018
12 2008939*****0 21.12.2015 06.12.2018