Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0612942*****4 01.03.2019 01.10.2021
2 1209939*****4 12.12.2018 08.10.2021
3 3007942*****2 19.04.2019 22.10.2021
4 0806942*****1 28.10.2020 09.12.2021
5 1211943*****1 27.08.2019 04.03.2022
6 0710941*****2 13.06.2018 13.03.2022
7 2212938*****5 11.09.2019 08.04.2022
8 2010943*****1 20.11.2019 12.05.2022
9 2501952*****1 20.11.2019 12.05.2022
10 2707944*****8 29.01.2020 23.06.2022
11 0408941*****2 03.03.2020 24.06.2022
12 3001942*****4 23.04.2021 30.06.2022
13 0304935*****9 01.02.2020 07.07.2022
14 1505942*****1 02.08.2021 01.09.2022
15 1809946*****9 10.01.2020 20.10.2022