Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2003937*****8 10.10.2015 26.04.2018
2 2610933*****2 12.08.2016 24.05.2018
3 0205930*****0 26.01.2016 09.06.2018
4 0809932*****8 30.11.2016 09.06.2018
5 1111933*****0 08.11.2016 18.06.2018
6 1505931*****1 14.08.2017 19.07.2018
7 2303937*****3 15.06.2017 20.07.2018
8 0611943*****8 24.10.2017 27.07.2018
9 1608937*****3 25.05.2017 29.07.2018
10 2103944*****8 27.04.2017 02.08.2018
11 0811941*****3 16.01.2018 16.08.2018
12 0910939*****5 11.04.2018 01.02.2019
13 2008939*****0 21.12.2015 08.03.2019
14 2511953*****7 14.04.2018 10.04.2019