Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2003937*****8 10.10.2015 22.06.2017
2 2610933*****2 12.08.2016 19.07.2017
3 0205930*****0 26.01.2016 05.08.2017
4 0809932*****8 30.11.2016 05.08.2017
5 1111933*****0 08.11.2016 14.08.2017
6 0911943*****9 04.04.2017 04.09.2017
7 1608937*****3 25.05.2017 24.09.2017
8 2103944*****8 27.04.2017 27.09.2017
9 2008939*****0 21.12.2015 04.05.2018