Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0710941*****2 13.06.2018 10.02.2021
2 1501937*****4 07.11.2018 10.02.2021
3 1108940*****0 28.11.2018 03.03.2021
4 0612942*****4 01.03.2019 31.03.2021
5 1209939*****4 12.12.2018 07.04.2021
6 3007942*****2 19.04.2019 21.04.2021
7 0806942*****1 28.10.2020 08.06.2021
8 2602949*****1 28.10.2020 22.06.2021
9 1211943*****1 27.08.2019 01.09.2021
10 2212938*****5 11.09.2019 06.10.2021
11 2010943*****1 20.11.2019 09.11.2021
12 2501952*****1 20.11.2019 09.11.2021
13 2207937*****6 26.01.2020 16.12.2021
14 2707944*****8 29.01.2020 21.12.2021
15 0408941*****2 03.03.2020 22.12.2021
16 0304935*****9 01.02.2020 04.01.2022
17 1809946*****9 10.01.2020 19.04.2022