Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0710941*****2 13.06.2018 11.12.2020
2 1501937*****4 07.11.2018 11.12.2020
3 1108940*****0 28.11.2018 01.01.2021
4 0612942*****4 01.03.2019 29.01.2021
5 1209939*****4 12.12.2018 05.02.2021
6 3007942*****2 19.04.2019 19.02.2021
7 1211943*****1 27.08.2019 02.07.2021
8 2212938*****5 11.09.2019 06.08.2021
9 1708942*****5 30.09.2019 02.09.2021
10 2010943*****1 20.11.2019 09.09.2021
11 2501952*****1 20.11.2019 09.09.2021
12 2207937*****6 26.01.2020 16.10.2021
13 2707944*****8 29.01.2020 21.10.2021
14 0408941*****2 03.03.2020 22.10.2021
15 0304935*****9 01.02.2020 04.11.2021
16 1809946*****9 10.01.2020 17.02.2022