Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0809932*****8 30.11.2016 10.02.2019
2 2303937*****3 15.06.2017 20.02.2019
3 1505931*****1 14.08.2017 20.02.2019
4 0611943*****8 24.10.2017 27.02.2019
5 1608937*****3 25.05.2017 01.03.2019
6 2103944*****8 27.04.2017 06.03.2019
7 2610933*****2 12.08.2016 14.04.2019
8 1111933*****0 08.11.2016 20.07.2019
9 0910939*****5 11.04.2018 04.09.2019
10 2008939*****0 21.12.2015 09.10.2019
11 0710941*****2 13.06.2018 01.12.2019
12 1501937*****4 07.11.2018 02.12.2019
13 3001942*****4 14.11.2018 12.12.2019
14 1108940*****0 28.11.2018 23.12.2019
15 1707939*****0 08.01.2019 06.01.2020
16 1209939*****4 12.12.2018 31.01.2020