Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0205930*****0 26.01.2016 09.11.2018
2 0809932*****8 30.11.2016 09.11.2018
3 1111933*****0 08.11.2016 18.11.2018
4 2303937*****3 15.06.2017 20.12.2018
5 1505931*****1 14.08.2017 20.12.2018
6 0611943*****8 24.10.2017 27.12.2018
7 1608937*****3 25.05.2017 29.12.2018
8 2103944*****8 27.04.2017 03.01.2019
9 2610933*****2 12.08.2016 11.02.2019
10 2003937*****8 10.10.2015 06.06.2019
11 0910939*****5 11.04.2018 04.07.2019
12 2008939*****0 21.12.2015 08.08.2019
13 2511953*****7 14.04.2018 12.09.2019
14 0710941*****2 13.06.2018 30.09.2019