Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1111933*****0 08.11.2016 20.09.2019
2 2303937*****3 15.06.2017 24.09.2019
3 1608937*****3 25.05.2017 04.11.2019
4 0611943*****8 24.10.2017 04.11.2019
5 0710941*****2 13.06.2018 06.01.2020
6 1501937*****4 07.11.2018 06.01.2020
7 3001942*****4 14.11.2018 14.01.2020
8 1108940*****0 28.11.2018 27.01.2020
9 0612942*****4 01.03.2019 25.02.2020
10 1209939*****4 12.12.2018 03.03.2020
11 3007942*****2 19.04.2019 16.03.2020
12 0102938*****8 29.03.2019 24.03.2020
13 1604939*****0 16.05.2019 13.04.2020
14 1810940*****5 17.05.2019 14.04.2020
15 1211943*****1 27.08.2019 28.07.2020
16 0608940*****6 04.09.2019 01.09.2020
17 2212938*****5 11.09.2019 01.09.2020
18 2103944*****8 27.04.2017 29.08.2022