Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0809932*****8 30.11.2016 10.12.2018
2 1111933*****0 08.11.2016 19.12.2018
3 2303937*****3 15.06.2017 20.01.2019
4 1505931*****1 14.08.2017 20.01.2019
5 0611943*****8 24.10.2017 27.01.2019
6 1608937*****3 25.05.2017 29.01.2019
7 2103944*****8 27.04.2017 03.02.2019
8 2610933*****2 12.08.2016 14.03.2019
9 0910939*****5 11.04.2018 04.08.2019
10 2008939*****0 21.12.2015 08.09.2019
11 0710941*****2 13.06.2018 31.10.2019
12 1501937*****4 07.11.2018 01.11.2019