Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0612942*****4 01.03.2019 09.02.2022
2 3007942*****2 19.04.2019 02.03.2022
3 0806942*****1 28.10.2020 20.04.2022
4 1211943*****1 27.08.2019 13.07.2022
5 2212938*****5 11.09.2019 17.08.2022
6 2010943*****1 20.11.2019 21.09.2022
7 2501952*****1 20.11.2019 21.09.2022
8 2707944*****8 29.01.2020 02.11.2022
9 0408941*****2 03.03.2020 02.11.2022
10 3001942*****4 23.04.2021 09.11.2022
11 0304935*****9 01.02.2020 16.11.2022
12 1505942*****1 02.08.2021 11.01.2023
13 1809946*****9 10.01.2020 01.03.2023