Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2507947*****6 26.01.2016 22.03.2021
2 0801953*****8 05.08.2016 22.03.2021
3 0811953*****3 08.11.2017 22.03.2021
4 0404961*****8 14.12.2017 02.04.2021
5 1908945*****3 21.10.2016 05.04.2021
6 0110940*****8 17.10.2017 05.04.2021
7 2212959*****2 30.11.2017 10.05.2021
8 1212949*****1 18.10.2018 24.05.2021
9 0811949*****2 31.01.2018 31.05.2021
10 0311953*****7 30.01.2018 28.06.2021
11 2506945*****9 21.10.2016 12.07.2021
12 1412950*****6 23.02.2017 23.08.2021
13 1310965*****5 01.04.2017 01.11.2021
14 0311950*****3 26.12.2016 08.11.2021
15 2503950*****7 18.02.2021 07.02.2022
16 0809954*****6 15.07.2015 12.02.2022
17 1310960*****7 07.12.2017 26.02.2022