Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0404961*****8 14.12.2017 20.08.2020
2 0809954*****6 15.07.2015 31.08.2020
3 1310960*****7 07.12.2017 31.08.2020
4 0811953*****3 08.11.2017 17.09.2020
5 2507947*****6 26.01.2016 19.09.2020
6 0801953*****8 05.08.2016 19.09.2020
7 1908945*****3 21.10.2016 03.10.2020
8 0110940*****8 17.10.2017 03.10.2020
9 2212959*****2 30.11.2017 07.11.2020
10 1212949*****1 18.10.2018 21.11.2020
11 0811949*****2 31.01.2018 28.11.2020
12 0311953*****7 30.01.2018 26.12.2020
13 2506945*****9 21.10.2016 09.01.2021
14 1412950*****6 23.02.2017 20.02.2021
15 1310965*****5 01.04.2017 29.04.2021
16 0311950*****3 26.12.2016 06.05.2021