Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0404961*****8 14.12.2017 17.06.2020
2 0809954*****6 15.07.2015 30.06.2020
3 1310960*****7 07.12.2017 30.06.2020
4 0811953*****3 08.11.2017 16.07.2020
5 2507947*****6 26.01.2016 19.07.2020
6 0801953*****8 05.08.2016 19.07.2020
7 1908945*****3 21.10.2016 02.08.2020
8 0110940*****8 17.10.2017 02.08.2020
9 2212959*****2 30.11.2017 06.09.2020
10 1212949*****1 18.10.2018 20.09.2020
11 0811949*****2 31.01.2018 27.09.2020
12 0311953*****7 30.01.2018 25.10.2020
13 2506945*****9 21.10.2016 08.11.2020
14 1412950*****6 23.02.2017 20.12.2020
15 1310965*****5 01.04.2017 25.02.2021
16 0311950*****3 26.12.2016 03.03.2021