Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2506945*****9 21.10.2016 26.09.2019
2 1412950*****6 23.02.2017 26.09.2019
3 2212959*****2 30.11.2017 07.10.2019
4 1808942*****3 25.01.2018 07.10.2019
5 2507947*****6 26.01.2016 17.10.2019
6 2508951*****9 27.04.2016 17.10.2019
7 0801953*****8 05.08.2016 17.10.2019
8 0811953*****3 08.11.2017 17.10.2019
9 0110940*****8 17.10.2017 24.10.2019
10 0311953*****7 30.01.2018 24.10.2019
11 0811949*****2 31.01.2018 24.10.2019
12 0809954*****6 15.07.2015 24.11.2019
13 1310960*****7 07.12.2017 09.12.2019
14 0404961*****8 14.12.2017 16.12.2019
15 1908945*****3 21.10.2016 29.01.2020
16 1703949*****7 18.10.2018 19.03.2020
17 1212949*****1 18.10.2018 19.03.2020
18 2009953*****1 18.10.2018 19.03.2020
19 1310965*****5 01.04.2017 25.08.2020
20 0311950*****3 26.12.2016 31.08.2020