Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0809954*****6 15.07.2015 25.12.2019
2 1310960*****7 07.12.2017 09.01.2020
3 0404961*****8 14.12.2017 16.01.2020
4 0811953*****3 08.11.2017 14.02.2020
5 2507947*****6 26.01.2016 17.02.2020
6 0801953*****8 05.08.2016 17.02.2020
7 2508951*****9 27.04.2016 20.02.2020
8 1908945*****3 21.10.2016 02.03.2020
9 0110940*****8 17.10.2017 02.03.2020
10 2212959*****2 30.11.2017 06.04.2020
11 1703949*****7 18.10.2018 20.04.2020
12 1212949*****1 18.10.2018 20.04.2020
13 2009953*****1 18.10.2018 20.04.2020
14 0811949*****2 31.01.2018 27.04.2020
15 0311953*****7 30.01.2018 25.05.2020
16 2506945*****9 21.10.2016 08.06.2020
17 1412950*****6 23.02.2017 20.07.2020
18 1310965*****5 01.04.2017 25.09.2020
19 0311950*****3 26.12.2016 01.10.2020