Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2212959*****2 30.11.2017 31.10.2021
2 1212949*****1 18.10.2018 14.11.2021
3 0811949*****2 31.01.2018 21.11.2021
4 0311953*****7 30.01.2018 19.12.2021
5 2506945*****9 21.10.2016 02.01.2022
6 2507947*****6 26.01.2016 11.02.2022
7 1412950*****6 23.02.2017 13.02.2022
8 0801953*****8 05.08.2016 13.03.2022
9 0811953*****3 08.11.2017 19.03.2022
10 1310965*****5 01.04.2017 24.04.2022
11 0311950*****3 26.12.2016 01.05.2022
12 1908945*****3 21.10.2016 20.07.2022
13 2503950*****7 18.02.2021 31.07.2022
14 0809954*****6 15.07.2015 04.08.2022
15 1310960*****7 07.12.2017 18.08.2022
16 0404961*****8 14.12.2017 27.09.2022
17 0110940*****8 17.10.2017 20.10.2022