Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0103950*****6 23.02.2018 02.07.2020
2 0911952*****4 08.05.2018 28.07.2020
3 2504954*****3 05.07.2018 03.08.2020
4 0704945*****5 10.10.2018 04.08.2020
5 2302955*****1 13.11.2018 09.08.2020
6 2105945*****8 14.06.2018 10.08.2020
7 1203945*****7 05.07.2016 16.08.2020
8 0708939*****2 20.11.2018 16.08.2020
9 0309944*****5 20.05.2019 16.08.2020
10 1304954*****7 28.11.2018 25.08.2020
11 1901952*****6 04.12.2018 01.09.2020
12 2805962*****7 03.01.2019 06.09.2020
13 0307950*****8 04.03.2019 06.09.2020
14 1303956*****2 08.01.2019 08.09.2020
15 0310948*****6 11.04.2019 13.09.2020
16 0508957*****7 22.05.2019 13.09.2020
17 0404959*****5 15.07.2018 15.09.2020
18 1901960*****8 24.01.2019 22.09.2020
19 2204969*****2 11.04.2019 28.09.2020
20 0805949*****0 04.03.2019 04.10.2020
21 1406961*****3 07.03.2019 04.10.2020
22 2504945*****1 10.07.2019 08.10.2020
23 0202967*****8 12.06.2018 11.10.2020
24 1408943*****8 15.04.2019 11.10.2020
25 0802944*****0 18.04.2019 14.10.2020
26 1212947*****6 19.04.2019 14.10.2020
27 1301950*****4 19.04.2019 14.10.2020
28 0908950*****8 29.03.2019 25.10.2020
29 1807955*****9 29.03.2019 25.10.2020
30 2206955*****8 29.03.2019 25.10.2020
31 0910948*****5 04.04.2019 02.11.2020
32 1702950*****8 24.05.2019 04.11.2020
33 1509957*****7 24.05.2019 04.11.2020
34 1308952*****5 16.05.2019 11.11.2020
35 2510935*****5 15.05.2019 15.11.2020
36 2003969*****0 02.09.2019 22.11.2020
37 2203955*****9 28.05.2019 25.11.2020
38 1106952*****3 28.05.2019 25.11.2020
39 1709951*****2 29.05.2019 25.11.2020
40 2510949*****0 29.05.2019 25.11.2020
41 2602941*****9 30.05.2019 25.11.2020
42 2407961*****4 04.06.2019 02.12.2020
43 2801954*****5 13.07.2019 13.12.2020
44 0307954*****7 20.06.2019 20.12.2020
45 1408952*****6 21.06.2019 20.12.2020
46 0302939*****7 23.06.2019 20.12.2020
47 1807959*****5 01.07.2019 30.12.2020
48 1009948*****9 10.07.2019 06.01.2021
49 2505955*****4 15.07.2019 10.01.2021
50 1502947*****3 15.07.2019 13.01.2021
51 1504944*****6 17.07.2019 13.01.2021
52 2211955*****2 22.07.2019 17.01.2021
53 0909955*****6 24.07.2019 20.01.2021
54 1810948*****2 31.07.2019 27.01.2021
55 1501946*****0 01.08.2019 27.01.2021
56 0504944*****8 01.08.2019 27.01.2021
57 1802952*****4 27.08.2019 28.01.2021
58 2311956*****2 04.09.2019 03.03.2021
59 2212948*****0 05.09.2019 03.03.2021
60 0802954*****1 30.01.2018 04.03.2021
61 2408952*****3 09.09.2019 04.03.2021
62 2003941*****6 11.09.2019 04.03.2021
63 1609957*****8 22.09.2019 04.03.2021
64 1909951*****5 06.11.2019 04.03.2021
65 0302949*****9 20.09.2019 10.03.2021
66 0804950*****6 12.09.2019 14.03.2021
67 1501950*****9 23.10.2019 18.03.2021
68 0201953*****6 25.09.2019 21.03.2021
69 0810946*****9 31.10.2019 31.03.2021
70 3010941*****8 09.10.2019 01.04.2021
71 1206951*****2 09.10.2019 01.04.2021
72 2012942*****0 04.09.2019 04.04.2021
73 2311958*****7 28.10.2019 04.04.2021
74 0110962*****2 16.01.2020 09.04.2021
75 1507952*****3 28.10.2019 11.04.2021
76 0509958*****6 20.02.2018 12.04.2021
77 1212953*****5 13.11.2019 12.04.2021
78 2204962*****7 13.11.2019 12.04.2021
79 1309949*****3 23.10.2019 18.04.2021
80 2603960*****4 31.10.2019 18.04.2021
81 0805943*****7 18.11.2019 18.04.2021
82 0307949*****9 31.10.2019 25.04.2021
83 1910947*****3 30.12.2019 26.04.2021
84 2906951*****3 20.01.2020 01.05.2021
85 1305941*****9 31.10.2019 02.05.2021
86 2805951*****3 13.01.2020 07.05.2021
87 1802952*****6 15.01.2020 08.05.2021
88 1802955*****8 15.01.2020 08.05.2021
89 1812955*****6 13.01.2020 09.05.2021
90 2006946*****8 10.03.2020 10.05.2021
91 1506957*****8 12.03.2020 12.05.2021
92 1501968*****4 13.03.2020 13.05.2021
93 2009953*****1 13.03.2020 13.05.2021
94 0907948*****4 15.01.2020 16.05.2021
95 2501952*****3 03.03.2020 30.05.2021
96 0108947*****5 06.01.2020 05.12.2021