Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0111954*****3 10.02.2020 18.06.2020
2 1606959*****6 28.01.2020 20.06.2020
3 2106938*****7 28.01.2020 04.07.2020
4 2008966*****7 05.02.2020 09.09.2020
5 2809951*****9 13.02.2020 16.09.2020
6 1407954*****7 04.02.2020 27.09.2020
7 1302957*****3 31.12.2019 12.11.2020