Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2506956*****8 26.06.2020 05.08.2020
2 1703961*****4 30.06.2020 13.08.2020
3 2209976*****6 23.05.2020 28.09.2020
4 1708967*****4 29.05.2020 12.10.2020
5 0604947*****8 26.06.2020 02.12.2020
6 2008966*****7 05.02.2020 08.12.2020
7 0111954*****3 10.02.2020 17.12.2020
8 1404959*****4 19.06.2020 09.02.2021
9 1302957*****3 31.12.2019 10.02.2021