Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0812960*****9 05.10.2019 18.11.2019
2 0406948*****7 29.08.2019 22.11.2019
3 0703951*****7 23.10.2019 25.11.2019
4 0301966*****0 04.10.2019 28.11.2019
5 1701965*****7 23.09.2019 06.12.2019
6 1507946*****0 08.11.2019 16.12.2019
7 1404960*****8 02.10.2019 19.12.2019
8 1009951*****4 11.10.2019 23.12.2019
9 0803953*****0 13.11.2019 29.01.2020
10 2410967*****1 24.10.2019 31.01.2020
11 0208951*****2 30.10.2019 31.01.2020
12 1004965*****4 31.10.2019 31.01.2020
13 0206958*****4 04.11.2019 04.02.2020