Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1404960*****8 16.10.2020 26.11.2020
2 2209976*****6 23.05.2020 29.03.2021
3 1901936*****2 17.02.2021 29.03.2021
4 1708967*****4 29.05.2020 12.04.2021
5 1703961*****4 30.06.2020 12.05.2021
6 2008966*****7 05.02.2020 07.06.2021
7 0111954*****3 10.02.2020 15.06.2021