Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1311953*****8 09.09.2021 28.10.2021
2 1107956*****6 30.08.2021 12.11.2021
3 2108953*****1 09.09.2021 15.11.2021
4 0302963*****8 22.09.2021 15.11.2021
5 1610954*****0 07.10.2021 16.11.2021
6 2302957*****2 13.10.2021 16.11.2021
7 0810956*****1 13.10.2021 24.11.2021
8 1307953*****0 08.10.2021 03.12.2021
9 2901955*****0 13.10.2021 07.12.2021
10 1408956*****0 14.09.2021 08.12.2021
11 2608954*****4 13.10.2021 14.12.2021
12 1210953*****5 19.10.2021 17.12.2021
13 1209959*****1 16.08.2021 27.12.2021
14 1411955*****9 13.08.2021 28.12.2021
15 1602953*****2 13.08.2021 11.01.2022
16 0210958*****1 13.08.2021 17.02.2022