Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0410955*****5 12.12.2016 10.05.2021
2 0203945*****5 23.08.2016 12.07.2021
3 2801936*****9 14.03.2014 05.08.2021
4 0802946*****8 25.01.2018 20.08.2021
5 2605935*****9 02.09.2016 11.10.2021
6 1210940*****5 26.12.2016 26.11.2021
7 1410942*****9 12.04.2017 08.12.2021
8 1302940*****4 23.08.2016 09.02.2022
9 2907945*****4 08.04.2014 26.04.2022
10 1708943*****8 08.12.2016 03.05.2022
11 2506964*****8 04.07.2017 05.05.2022