Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2801936*****9 14.03.2014 25.06.2020
2 0802946*****8 25.01.2018 15.07.2020
3 2605935*****9 02.09.2016 20.08.2020
4 1210940*****5 26.12.2016 29.09.2020
5 1410942*****9 12.04.2017 01.10.2020
6 1302940*****4 23.08.2016 12.10.2020
7 2907945*****4 08.04.2014 17.11.2020
8 2506964*****8 04.07.2017 18.11.2020
9 1708943*****8 08.12.2016 30.11.2020
10 0410955*****5 12.12.2016 10.05.2021
11 0203945*****5 23.08.2016 12.07.2021