Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1210940*****5 26.12.2016 26.11.2021
2 1410942*****9 12.04.2017 08.12.2021
3 1302940*****4 23.08.2016 09.02.2022
4 2907945*****4 08.04.2014 26.04.2022
5 1708943*****8 08.12.2016 03.05.2022
6 2506964*****8 04.07.2017 05.05.2022
7 0410955*****5 12.12.2016 27.10.2022
8 0203945*****5 23.08.2016 01.12.2022
9 0802946*****8 25.01.2018 12.12.2022
10 2801936*****9 14.03.2014 22.12.2022
11 2605935*****9 02.09.2016 03.02.2023