Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2203932*****4 25.07.2019 22.06.2020
2 2103938*****7 19.09.2019 22.06.2020
3 2301942*****3 02.10.2019 27.07.2020
4 1609941*****5 07.11.2019 05.08.2020
5 1003935*****0 18.10.2019 11.08.2020
6 2107947*****1 19.09.2019 16.08.2020
7 0210933*****7 09.12.2019 07.09.2020
8 0603945*****7 09.12.2019 07.09.2020
9 2107932*****0 14.01.2020 12.10.2020
10 0202932*****8 29.01.2020 27.10.2020
11 1306959*****8 13.02.2020 11.11.2020
12 2410949*****0 13.02.2020 11.11.2020
13 2107949*****2 20.02.2020 18.11.2020
14 1002939*****4 02.03.2020 01.12.2020
15 1406943*****8 02.03.2020 01.12.2020
16 1407951*****7 02.03.2020 01.12.2020
17 2509939*****7 11.03.2020 10.12.2020
18 2306955*****6 12.03.2020 11.12.2020