Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0104971*****8 02.06.2021 01.12.2021
2 2402968*****1 03.06.2021 02.12.2021
3 0906958*****4 18.06.2021 15.12.2021
4 0608957*****8 07.07.2021 04.01.2022
5 3009955*****9 08.07.2021 05.01.2022
6 2904958*****9 13.07.2021 12.01.2022
7 0305959*****0 10.08.2021 08.02.2022
8 2609967*****8 24.08.2021 22.02.2022
9 2411956*****7 30.08.2021 24.02.2022
10 0810958*****6 13.09.2021 10.03.2022