Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0104957*****6 09.09.2020 02.03.2021
2 0511959*****5 18.09.2020 17.03.2021
3 3005962*****2 08.10.2020 01.04.2021
4 1308957*****6 08.10.2020 07.04.2021
5 2302961*****6 20.10.2020 19.04.2021
6 1505966*****2 05.08.2020 02.08.2021
7 2306958*****9 22.02.2021 19.08.2021
8 0305957*****7 25.02.2021 23.08.2021