Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1010950*****8 13.05.2021 11.11.2021
2 1610948*****6 13.05.2021 11.11.2021
3 1210950*****0 24.05.2021 22.11.2021
4 1406951*****8 26.05.2021 24.11.2021
5 1205950*****0 02.06.2021 01.12.2021
6 1208947*****9 04.06.2021 02.12.2021
7 1203950*****4 04.06.2021 02.12.2021
8 2801949*****0 14.06.2021 13.12.2021
9 2612947*****4 08.07.2021 05.01.2022
10 2501948*****8 20.07.2021 19.01.2022
11 0507954*****6 28.07.2021 26.01.2022
12 2211949*****0 19.08.2021 17.02.2022
13 1710952*****5 24.08.2021 22.02.2022
14 1210950*****6 03.09.2021 01.03.2022
15 2111952*****8 07.09.2021 04.03.2022
16 0308952*****2 09.09.2021 08.03.2022
17 0709951*****5 18.09.2020 15.03.2022
18 0109947*****3 23.09.2021 22.03.2022
19 2707949*****0 21.09.2021 25.03.2022
20 0906952*****0 29.09.2021 28.03.2022
21 1609972*****4 21.10.2021 20.04.2022
22 0704963*****1 22.10.2021 21.04.2022
23 2908949*****8 22.10.2021 21.04.2022