Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0709951*****5 18.09.2020 17.03.2021
2 0311950*****1 22.09.2020 18.03.2021
3 0205949*****8 19.10.2020 15.04.2021
4 2801947*****5 22.10.2020 21.04.2021
5 1604953*****1 27.10.2020 26.04.2021
6 2602955*****6 04.11.2020 03.05.2021
7 0703953*****7 17.06.2020 14.06.2021
8 1411951*****3 05.03.2020 22.06.2021
9 0511952*****8 11.02.2021 10.08.2021
10 0502952*****9 23.02.2021 20.08.2021
11 0401949*****3 23.02.2021 20.08.2021
12 2201951*****0 25.02.2021 24.08.2021