Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2402950*****9 07.06.2021 30.11.2021
2 1405969*****8 24.06.2021 20.12.2021
3 1311951*****0 29.07.2021 27.01.2022
4 2106954*****0 02.08.2021 31.01.2022
5 1512958*****8 03.08.2021 31.01.2022
6 1203952*****1 10.08.2021 08.02.2022
7 1202958*****2 07.09.2021 04.03.2022